Два университета и дружество за „дълбоководна навигация“ искат да управляват боклука на Силистра

Илюстративна снимка: pixabay.com

На последното заседание на Общински съвет – Силистра, кметът на общината, д-р Юлиян Найденов, веднага след точката от дневния ред, на която беше приета програмата за управление на отпадъците за 2021-2022 г., изненадващо взе думата, за да информира, че в Община Силистра е постъпило предложение дейностите по управление на отпадъците на общината да бъдат взети на концесия.

Той не даде подробности за това, кой точно е отправил предложението, но заяви, че до следващото заседание ще се подготви докладна записка, с която да се изрази становище и одобрение от общинския съвет.

Справка, която направи „За истината“,  в публикуваните протоколи от заседанията на  Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра, показва, че на последното заседание на сдружението, което се е провело на 12-ти октомври, кметът е информирал присъстващите на общото събрание кметове на общините членки за постъпило предложение в Община Силистра от обединение, включващо от българска страна Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София и „Европейския политехнически университет“ в Перник и от германска „К+Л Мартин Партнер“ GmbHС (както е записано в протокола).

Земя за „наши хора“ – какво се случва, в Силистра, когато законът няма значение – тук.

При търсене в интернет сред резултатите попада и компания с подобно име – K+L Marine-Partner GmbHСq, регистрирана в Инголщат през 2018г., с управител Николай Колев и предмет на дейност „дълбоководна навигация на океански съдове“.

Обединението е проявило интерес от вземане на концесия на всички дейности по управление на отпадъците в общините от регионалното сдружение. Това щяло да позволи  обединението да инвестира в изграждането (завършване) на нужната инфраструктура (сепарираща и компостираща инсталация), съдове за отпадъци и транспортни средства, аргументирал е пред сдружението силистренския кмет. 

Затова той е предложил на събранието да бъде отправена покана до обединението да представи по-подробно своята визия пред сдружението на шестте общини – Силистра, Дулово, Алфатар, Ситово и Кайнарджа. От своя страна кметовете на общините са приели предложението и са гласували единодушно обединението да бъде поканено да представи предложението си пред тях.

Освежаване или ремонт – с 1.6 млн. лв. в Силистра започва обновяване на градския стадион – тук.

Към момента общините от регионалното сдружение имат сериозен проблем с изграждането на инфраструктурата на регионалното депо, което се намира край Силистра. Забави се сериозно изграждането на клетка 4 на депото, на първо място заради невнесени отчисления на две от общините – Силистра и Дулово. Това доведе до блокиране на средствата за изграждане на клетката. След това се обяви обществена поръчка, в която са кандидатстваха общо 5 фирми, една от които е беше одобрена.

Останалите впоследствие обжалваха решението пред Комисията за защита на конкуренцията, а в последствие и пред Върховен административен съд. Така поръчката беше върната за ново разглеждане, при което се стигна до извод, че и одобрената фирма не отговаря на изискванията и поръчката беше прекратена. Това забави стартирането на строителството, със 6 месеца, а то трябваше да започне най-късно през месец март 2022 г.

Така през юли стартира нова процедура по ЗОП за избор на Изпълнител за завършване на клетка № 4 от депото. В процедурата са кандидатствали общо 6 фирми. Отново е била одобрена същата фирма, а другите са били отстранени. Впоследствие се развива същия сценарий – другите обжалват и към настоящия момент не е ясно кога и как ще завърши процедурата и кога ще започне строителството на Клетка 4.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам