BG | EN

Двадесет хиляди лева глоба за ВиК – Берковица заради големите загуби на вода

Илюстративна снимка: pixabay

Районен съд – Берковица потвърди наказателно постановление на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР), с което на Водоснабдяване и канализация (ВиК)-Берковица ЕООД е наложена санкция от 20 хил. лева заради неизпълнени показатели за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи.

Според информацията до медиите от окръжния съд в Монтана, служители на КЕВР са проверили през ноември 2020 година изпълнението на бизнес плана за развитие на ВиК – Берковица през 2019 г. и е било установено, че дружеството не е изпълнило заложеното в плана годишно ниво на показателя „общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ и срокове за тяхното намаляване, като при заложено ниво 51,05%, дружеството е постигнало 65,25%.

За резултатите от проверката е бил съставен констативен протокол, който е връчен на управителя на ВиК- Берковица.

Съставен е и Акт за установяване на административно нарушение, по който дружеството в законовия срок е депозирало писмени възражения.

От КЕВР са приели възраженията на водоснабдителното дружество за неоснователни и са издали наказателно постановление, с което на ВиК-Берковица е наложена имуществена санкция от 20 000 лева.

От ВиК са подали жалба в съда против постановлението, заявявайки, че то е незаконосъобразно.

След като се запознава с всички документи по делото съдът приема за доказано извършеното нарушение и възраженията на жалбоподателя за неоснователни, съобщават от Окръжен съд-Монтана.

Според магистратите, случаят не може да бъде приет и за маловажен, тъй като регулирането на доставките на вода са особено значими обществени отношения и ВиК операторите като дружества, специализирани в тази област, трябва да изпълняват стриктно законовите си задължения.

Затова Районен съд – Берковица потвърждава като правилно и законосъобразно наказателното постановление на председателя на КЕВР, с което на ВиК- Берковица ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 20 хил. лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Монтана в 14-дневен срок.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините