Данъчна децентрализация поиска от премиера Институтът за пазарна икономика

Снимка: Pixabay.com

Днес Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ) внесе отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов с предложение за преотстъпване на част от приходите от облагането на доходите на физическите лица на общините.

Вярваме, че е назрял моментът общините в България да получат част от това, което се генерира като данъчен приход от икономическата активност на местните жители, пише Ганев.

Предложението на ИПИ е, 1/5 от приходите от облагането на доходите на физическите лица да бъде автоматично преотстъпвана към общините. Мотото е: „парите следват личната карта“, предлагат от ИПИ.

По техни изчисления това е ресурс в рамките на 800 млн. лв., който почти ще удвои собствените данъчни приходи на общините без да се вдигат данъците. Преструктуриране на приходите, а не покачване на данъци с надбавка за общините, обясняват идеята си от ИПИ. Целта е общините да получат повече собствен ресурс, без да има ощетени от реформата.

„Надяваме се фискалната децентрализация да бъде припозната като основен приоритет на правителството“, пише в отвореното писмо до премиера и очакванията са, че това може да се реализира до половин година. Заедно със законодателни промени може да е факт при приемането на държавния бюджет за 2021 г.

„Вярваме, че сме обединени в желанието си регионите в България да се развиват бързо и българските граждани, независимо от тяхното местожителство, да повишават своя стандарт на живот“, пише старши изследователят на ИП Петър Ганев до премиера Борисов. 

„Неизбежно, човек би се запитал: Защо всички общини, дори областни центрове с почти нулева безработица, са постоянно с финансови затруднения и не могат със собствени сили да променят публичната среда и качеството на живот на своите жители“, пише Ганев.

С писмото си той акцентира за необходимата данъчна реформа, при която част от приходите от подоходното облагане да отиде към общинските бюджети.

Тази реформа отива отвъд чисто финансовата рамка на бюджета и засяга по-широк кръг от въпроси, включително самото функциониране на демокрацията в България. 

„Недостатъчен общински бюджет за осигуряване на местен транспорт подкопава местното развитие и спира достъпа до работа, социални и здравни услуги. Наличието или липсата на ресурс в общините влияе на всяка сфера от нашия живот“, пише икономистът, обръщайки внимание и на социалното значение на общинските здравни и социални структури за развитието на малките населени места.

„През 2018 г. разходите на местно ниво в България възлизат на 7,2 млрд. лв. Близо 5 млрд. лв. от тях не са общински средства – това са близо 4 млрд. лв. трансфери от правителството и около 1 млрд. лв. европейски средства. Останалите 2,3 млрд. лв. са собствените приходи на общините, от които едва около 1 млрд. лв. са данъчните приходи. На практика, от 7 лева похарчени на местно ниво едва 1 лев е собствен данъчен приход на общината. Всичко останало са трансфери от държавата, европейски субсидии и неданъчни приходи“, пише Ганев. 

По думите му тази разбивка ясно показва, че общините нямат адекватен собствен ресурс и са изцяло зависими от трансфери (от централното правителство) и помощи (от европейския данъкоплатец).

„Липсата на адекватен собствен ресурс не позволява на общините да провеждат разумна самостоятелна политика и да отговорят на нуждите и приоритетите на своето население“, пише икономистът.

Проблемът е законодателно заложен – липсата на свободен публичен ресурс не е провал на общинските власти. Облагането на доходите, печалбите и потреблението, които се генерират на местно ниво, почти изцяло отива в централното правителство, пише Петър Ганев.

Той признава и за изключенията, които по думите му са незначителни – патентни данъци, туристически данък и т.н.

Събираните имуществени приходи не са достатъчни да покрият нуждите на общините, дори при мерки за повишаване на събираемостта, каквито безспорно са необходими, признава Ганев. Парадоксално, но в поредни години на стабилен икономически ръст и бюджетен излишък, общините страдат от липса на ресурс и чакат решения на правителството в своя полза, пише икономистът.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам