BG | EN

Гълъбово дава без търг за 50 години над 2 хил. дка терени за соларни паркове

Фотоволтаична система
Снимка: Pixabay

Община Гълъбово възнамерява да отдаде без търг и конкурс за 50 години повече от 2000 декара общински земи на дружества с капитал от 4 и 8 лева. Това стана с решение на Общинския съвет, който разреши промяна на предназначението им „за нуждите на изграждане на  инфраструктурен и енергиен обект, свързан със и от значение за социално-икономическото развитие на Община Гълъбово“. 

Върху терените е предвидено да се изграждат фотоволтаични електроцентрали, индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване към електропреносната мрежа.

Дружество, работещо на загуба, обещава стотици милиони инвестиции в Симеоновград и Харманли

Решението на съветниците е да се даде „срочно възмездно право на строеж за срок от 50 години, а основанието е текст от Закона за енергетиката, който бе  променен през 2012 година от ГЕРБ и разрешава това.  Така близо 2100 дка през следващия половин век ще бъдат във владение на четири дружества, които са регистрирани през миналата година специално с цел построяване на соларните паркове.

 „Гълъбово – Ел 1“ ЕООД ще получи земи край с. Мъдрец в местностите Кючук дере, Дерменка и Иминова кория, а площта им е около 670 дка.

„Гълъбово – Ел 2“ получава парцели в местностите Куртлуджа, Янково кладенче, Кирева върба край Гълъбово и в Кошар дере, до с. Мусачево. Това са пасища, дерета, изоставени ниви, гори и     храсти с приблизителна площ 650 декара.

„Гълъбово – Ел 3“ ЕООД ще строи соларни паркове на  440 дка край с. Великово в местнистите Пасище, Бакаджика, други 50 в с. Разделна, м. Асанката, и в село Априлово – 175 дка.

За „Орсе“ ООД  има отделени над 400 дка. в м. Голите баири, Каратопрак, край село Искрица.

Три от компаниите – „Гълъбово – Ел 1“ ЕООД, „Гълъбово – Ел 2“ ЕООД и „Гълъбово – Ел 3“ ЕООД са регистрирани на един и същи адрес в Гълъбово. Те са основани на 29 и 30 март 2022 г., а капиталът им е по 4 лева на всяка. Управители са Станимир Митев и Хайри Хутев.

И трите дружествна са собственост на „Гълъбово – Ел“ ЕООД, с предмет на дейност „производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници, производство и/или търговия с електрическа енергия“.

Това дружество е регистрирано малко по-рано, на 10 март 2022 г., а седалището на компанията се намира на същия адрес – ул. „Лозенец“ №7. Началният внесен капитал е в размер на 8 лева.

Почти една четвърт от разрешенията за строеж в Община Тервел са за фотоволтаични системи

Четвъртата компания, „Орсе“ ЕООД има история в Търговския регистър. Тя е основана през 2012 г. Седалището на компанията се намира в София,  а началният внесен капитал е в размер на 100 лева. Собственик и управител е Мирослав Сираков.

След като с тези компании бяха сключени договори, дружествата ще трябва да платят право на строеж, което ще е от порядъка на няколко милиона лева.

Подобни сделки, сключиха вече в Харманли и Симеоновград. Там  Общинските съвети по предложение на кметовете също раздадоха парцели на дружество „Грийн профит“ ЕООД , което от дълги години работи на загуба. В Търговския регистър не е записан никакъв телефон или мейл за връзка с управителя Делчо Пехливанов, за да го попитаме за бъдещите инвестиционни намерения. Записано е само, че дружеството е регистрирано с адрес в с. Минерални бани,  който не може да бъде открит.

Съветници от Тополовград са против общински фотоволтаичен парк

В края на миналата година съветниците в Гълъбово одобриха поемането на общински дълг за реализация на инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична система на територията на Община Гълъбово”. Максималният размер на заема бе 2 700 000 лв. С тази инвестиция трябва да бъде произвеждана електроенергия за нуждите на общината.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Иван Атанасов
Иван Атанасов е издател и главен редактор на електронното и печатното издание "Сакарнюз". Занимава се с журналистика от 1996 г. Има публикации в почти всички централни медии.

Още от автора

Край Гълъбово ще се строи ТЕЦ за изгаряне на отпадъци

При изгарянето на RDF сде образува 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглища. На теория RDF горивото от отпадъци трябва да е с високи концентрации на хартия и пластмаси, но реално то може да съдържа и други материали с неясен произход.

1.6 млн. лв. планира да похарчи Община Харманли за ремонт на километър път до село без улици, вода и канализация

Сакарско село с разбити улици и без канализация възстана срещу намеренията на Община Харманли да ремонтира път до селото за 12 хил. лв. метъра.

За втори път в рамките на 3 месеца са увеличени заплатите на кметския екип в Любимец

За предстоящата сесия е внесена докладна от заместник-кмета Илия Илиев, който предлага утвърждаване средната брутна заплата на едно лице в Общинска администрация и размера на възнаграждението на кмета Анастас Анастасов, и на кметовете по селата.

Още за новините

Заплати за „нашите хора“! – Председателят на общинския съвет във Венец ще се сменя на всеки 8 месеца

Ротацията просто била „спусната“ от временна комисия, изработваща правилника на общинския съвет, а след това била гласувана в сесийна зала без никакви обяснения.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Най-добре платените кметове в Шуменско управляват на най-малките общини – Хитрино, Венец и Върбица

С най-висока заплата е кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, който е декларирал годишна заплата от 78 150 лв. за 2022 г.