Губещото ВиК дружество в Шумен ще тегли заем от 33 млн. лв.

Авария на основния водопровод остави шуменци почти три дни без вода в средата на януари.
Снимка: Диана Желязкова

ВиК – Шумен, което приключи 2019 г. със загуба от почти 3 млн. лева, ще тегли огромен кредит от 33 млн. лева за съфинансиране на европейски проект за пречиствателна станция за питейни води и нов довеждащ водопровод от язовир Тича.  Процедурата е включена в дневния ред на предстоящото общо събрание на водното дружество на 31 юли. Съгласие за теглене на заема трябва да даде и Община Шумен, като съдружник във ВиК-оператора.  Гласуването на общините от региона обаче на практика е без значение, тъй като държавата притежава мажоритарен дял в дружеството.

Проектът за подобряване на водния сектор в Шумен се финансира по оперативна програма „Околна среда“ и е на стойност 126 564 455 лв. От тях 79 374 857 лв. са от Кохезионния фонд, а 14 007 327 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет. 

ВиК – Шумен като бенефициент по проекта трябва да участва със собствен капитал от 12 122 486 лв.  Досега навсякъде се коментираше само собственото участие на дружеството и при всички публични анализи се прогнозираше, че водният оператор трябва да тегли заем в размер на 12-13 млн. лева. Освен тях обаче, ВиК трябва да покрие и ДДС по проекта, или още 21 059 784 лв. Така в крайна сметка водният оператор иска заем от 33 милиона лева – 12 122 486 за съфинансиране на дейностите по проекта и още 21 059 784 за ДДС.

Европейският проект беше подписан през април т.г. и е със срок на изпълнение 51 месеца. Основните обекти в него са пречиствателна станция за питейни води и довеждащ водопровод от язовир „Тича“. Предвидени са и ремонти на помпени станции в Шумен и Нови пазар.

ВиК – Шумен с тежки финансови проблеми

ВиК – Шумен приключва 2019 г. с 2,9 милиона загуба. Това показва годишният отчет на дружеството, който също трябва да бъде приет от съдружниците.  Миналата година разходите на оператора са се увеличили в сравнение с предходната 2018 г. с 3 милиона лева (17 %), главно заради поскъпването на електрическата енергия на промишлените потребители, се посочва в отчета.  От общинска администрация обаче посочват, че не е представен докладът на независим одитор и настояват представителят на община Шумен да гласува „въздържал се“ по точката за годишния финансов отчет. Иначе кметството е съгласно с тегленето на кредита от 33 млн. лева.

Освен обявената загуба, дружеството има задължения в размер на 4,3 милиона лева по неплатен договор за рехабилитация на водопроводната мрежа.  По него се дължат и неустойки за над 430 000 лв.  В същото време ВиК – Шумен има несъбрани вземания от клиенти в размер на 3,5 милиона лева.  Към края на 2019 г. в дружеството работят общо 453 души.

Лошо качество и огромни загуби на вода

ВиК – Шумен има сериозно неизпълнение на заложените в бизнес плана показатели за качество на услугите, включително по най-важните за потребителите: качество на водата и непрекъснатост на водоснабдяването. Това стана ясно от последния доклад на КЕВР за състоянието на ВиК-сектора в страната. Данните показват, че дружеството в Шумен не е изпълнило 17 от общо 30 показатели за качество, заложени в бизнес-плана за 2019 г.

Операторът не покрива показателя за качество на питейната вода. Най-голямо обаче е неизпълнението при показателя „непрекъснатост на водоподаването“ – минус 73,8 %.  От друга страна, загубите на вода във ВиК – Шумен вече достигат фрапиращите 82.4 %.  Като причина е посочен факта, че довеждащият водопровод от язовир Тича е амортизиран и има много аварии.

Докладът на КЕВР показа, че на практика нито едно ВиК-дружество не изпълнява в пълна степен одобрените 5-годишни бизнес планове, въз основа на които са определени цените на услугите им.  Това означава, че ВиК – дружествата не оправдават цените на водата, които са формирани според разходите и планираните инвестиции в бизнес плановете им за периода 2017 – 2021 г.

В Шумен, въпреки лошото качеството на водата и честите аварии, които оставят на сухо хиляди потребители, гражданите плащат най-скъпата цена в страната – 3,40 лв. за кубик, при това от две години. 

За да реализира големия европейски проект, водното дружество разчита на финансова помощ от държавния ВиК – холдинг.  При създаването на холдинга, който стартира с впечатляващ капитал от 1 млрд. лв., зам. министърът на МРРБ Николай Нанков обяви в Шумен, че новата мегаструктура ще помогне за оздравяването на няколко дружества в  страната, включително шуменското.

Холдингът ще финансира и завършването на водоснабдителна система „Дунав“, която трябва да бъде алтернативен водоизточник за Шумен, Търговище и Велики Преслав.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам