Гражданите на Севлиево ще плащат за това, че Общината не изпълнява задълженията си

С тази дупка от Община Севлиево отчитат, че са изпълнили задълженията си за предоставяне на гробно място
Снимката е предоставена от опечаленото семейство

С решение на Районен съд Севлиево Община Севлиево е осъдена да заплати 3 хил. лв. неимуществени вреди за причинени страдания на съпруга, сина и дъщерята на починала жена, погребана по унизителен, според семейството, начин в общинския гробищен парк в местността „Функата“.

Според съда Общината не е действала като добър стопанин на своята собственост (гробищния парк) и е прехвърлила отговорности, вменени й по закон, на собственото си предприятие „Обреди“. Допълнителна подробност е, че за гробищния парк липсва хидрогеоложко проучване, което е още едно закононарушение. 

Как едно погребение стигна до съда

През юли 2020 г. семейството на починала жена заплаща две такси на Община Севлиево – 30 лв. за услуга, формулирана като „такса за полагане на урна или кости“ и 50 лв. такса за ползване на гробното място за вечни времена.

На насрочената погребална дата и в определения час, погребалното шествие, заедно с тленните останки на починалата отишло на определеното от служители на „Обреди“ гробно място.

Заварили потресаваща гледка –

обрасла с бурени поляна, върху която се търкаляли найлони, строителни отпадъци, купчини пръст. Без да има разчертано гробно място, била изкопана дупка с приблизителни размери около петдесет на петдесет сантиметра, става ясно от материалите по делото. Тази дупка била определена за урнополагането. Зловещата гледка била подсилена от факта, че теренът, определен за гробно място, бил в края на гробищния парк, в непосредствена близост до открито дере, в което били нахвърлени купища отпадъци. Паркът не бил ограден, а наклона на терена към дерето създавал усещане, че последните гробове, сред които и въпросния, ще пропаднат, пише още в съдебните материали.

Длъжностно лице на мястото на погребението нямало.

Такова роднините не открили и на територията на целия гробищен парк. „Опитите да говорим с някого, да получим съдействие, бяха пресечени от един телефонен разговор, последван от втори, в който бяхме уверени, че имаме дупка, в която да сложим урната и това е. Те нямат други ангажимент към нас, нямат задължение длъжностни лица да присъстват, дори нямат задължение гробът да бъде означен като гроб въобще“, разказва пред съда синът на починалата. 

Тогава се заловили да направят това, което от общинските „Обреди“ си спестили.

От случайно видян гробар, който този ден бил в отпуск, но се навъртал наоколо, поискали мотики и лопати, с които оформили гробно място и разширили отвора, в който да бъде положена урната. През това време дошлите за погребението изчаквали встрани.

„Не съм сигурен, че погребах майка си в гробище, тъй като по закон гробището е ограничено с ограда. Трябва да бъде“, смята синът на починалата, като споделя пред съда: „Не съм сигурен, че този склон ще издържи и някой ден няма да търся останките на майка си в дерето“.

Оказва се, че съмненията му не са лишени от основание. В хода на съдебното заседание по делото адвокатът на семейството е поискал Общината да представи хидрогеоложко проучване на терена, върху който е гробището, но се оказало, че

не е правено хидрогеоложко проучване.

Изискване за проучвания на местата, върху които се обособяват гробищни паркове, е вменено на собствениците с Наредба 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници. В нея се казва, че „при разкриването на нови и разширяването на съществуващи гробища собственикът изготвя или възлага хидрогеоложко проучване на нивото на подпочвените води на новите терени“.

Община Севлиево не е изпълнила това си задължение, но има обяснение – имотът, върху който е парка, е общински от 2000 г. Преди това е бил държавен, а при прехвърлянето държавата не е представила проучване на новия собственик, т.е. Общината. Години по-късно Община Севлиево не е направила нищо, за да компенсира този пропуск. 

Забележка за виновните

След погребението семейството изпратило жалба до ресорния зам.-кмет в Община Севлиево. В отговора се казвало, че е извършена проверка, в резултат, на която на служителите „допуснали пропуски в своята работа“, е наложено наказание „забележка“.

С друга жалба роднините на починалата жена сезирали директора на РЗИ Габрово, в чиято компетентност е контролът върху гробищните паркове и дейността по погребенията, извършвани в тях. В отговора на тази жалба се казвало, че е извършена проверка, която доказва основателността на жалбата. В резултат РЗИ издала предписание на общинско предприятие „Обреди“ да приведе гробищния парк в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнението на предписанието очевидно се изразило в поставена след време ограда.

Община Севлиево е загърбила задълженията си,

делегирайки ги на общинско предприятие „Обреди“, без последващ контрол, констатира съда. Делегирането на права и липсата на контрол струват на севлиевските данъкоплатци 3 хил. лв.

Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам