BG | EN

„Големи неудобства” за Цветан Цветанов насред площада в с. Баните (видео)

Заради куп нарушения на обществена поръчка за 1.4 млн. лв. вместо да пререже лентата на новия площад в родопското с. Баните на 6 май т. г., зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов се озова на строителна площадка

 

Цветан Цветанов, говори за „неудобствата“, които изпитва, на площада в с. Боните
Снимка: Зарко Маринов, „Отзвук“

„Площадът на Баните да бъде по начин, по който действително да привлича както инвеститори, така също и гостите”, това каза по време на посещението си в родопската община на 6 май т. г. зам. председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. В действителност, след близо година строителни работи, гледката, пред която му се наложи да говори по случай Празника на минералната вода, беше съвършено различна. Вместо на нов площад, покрит с риолит, с амфитеатър, пеещ фонтан, алея за скулптури, чешма с минерална вода и кътове за отдих Цветанов се оказа насред разкопана строителна площадка без изгледи скоро тя да се превърне в площад. Причината е в куп груби нарушения при възлагането на обществената поръчка и изпълнението на договора за изпълнението й.

За реализацията на проекта Министерският съвет отпусна на общината, управлявана от Милен Белчев (ГЕРБ) 1 млн. лв. целево финансиране – по 500 хил. в края на 2016 г. и през юли м. г. За същата цел общината отдели от бюджета си още 400 хил. лв. В присъствието на съпартиеца си, година след началото на строителните работи обаче на Цветанов му се наложи да каже и следното:

„Заставайки пред вас, аз мога да кажа, че имаме големи неудобства… Защото забавянето на този проект днес ни отдалечи от доброто настроение и от това, с което ние трябваше да се гордеем, и държавата и местната власт, заедно ръка за ръка“ (Виж видеото в текста). След това зам. председателят на управляващата партия призова администрацията, областния управител и кмета на града да бъдат „взискателни към фирмите, които изпълняват тези проекти“ и си тръгна бързо след официалното откриване на празника. Но какво стои зад „неудобството“ му?

Видео: Зарко Маринов, „Отзвук“

 

Предизвестен победител

През 2016 г. кметът на Община Баните Милен Белчев (ГЕРБ) обяви намерението си за тотална промяна на централната част на с. Баните, известно с лековития си минерален извор. „С това ще се повдигне имиджът ни на курорт – с естетическа среда, с атракции и с многофункционално централно пространство.”, каза тогава Белчев.

Проектът бе възложен на арх. Олег Николов. На 7 юли 2017 г. кметът откри процедура за изграждане на площадно пространство за над 1.4 млн. лв. Оценката на офертите бе извършена по два показателя: цена с тежест 50%, и „организация на работа за изпълнение на поръчката“, също с тежест 50%. Това показва справка в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Наличието на показател като „организация на работа за изпълнение на поръчката“, който е количествено неопределим, и то с висока тежест, даде ясен сигнал към строителните фирми в региона, че кметът на Община Баните си е дал значителна свобода при избора на изпълнител. Нещо повече, в процедурата не бе предвидена експертна оценка, каквото е изискването на Закона за обществените поръчки, когато се използва качествен показател, който е количествено неопределим. За потенциалните участници в търга това беше ясен индикатор, че изборът на изпълнител е предопределен.

Строителната площадка в центъра на с. Баните
Снимка: Зарко Маринов, „Отзвук“

 

Няколко „поправими“ пропуска

Очаквано, в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидатства само един участник – българо-чешкото обединение „СП-КБ“, създадено по Закона за задълженията и договорите. Съдружници в него са софийската фирма „Стефанов консулт СП“ и „KB system CZ“, регистрирана в Прага. Тръжната комисия констатира редица слабости в офертата на „СП-КБ“, подробно описани в протокол от 8 август 2017 г. Но не отстранява участника от наддаването, а му дава указания да се поправи в срок от 5 работни дни.

На следващото си заседание на 23 август м. г. комисията решава, че пропуските са отстранени, и Белчев сключва договор с „СП-КБ“ . В мотивите към това свое решение кметът на с. Баните пише:

„След като се запознах с протоколите на комисията, установих, че участникът Обединение „СП-КБ” – гр. София е в състояние да изпълни обществената поръчка качествено и в срок.“ В мотивацията за избора е отбелязано също, че „офертата на участника отговаря на всички изисквания на възложителя и на нормативната уредба, заложени в тръжната документация“, което било видно от „задълбоченото познаване на добрите практики и наличие на опит в изпълнението на проекти от подобно естество“ – мотивира се още Белчев.

Без гаранция

В договора на Община Баните със „СП-КБ” е посочено, че срокът за завършване на всички строително-монтажни работи и за предаване на обекта с „Акт 15“ е 108 дни от датата на откриване на строителната площадка. В него не се предвиждат подизпълнители, а цената е само няколко хиляди лв. по-ниска от първоначалнато обявената в заданието за изпълнение на обществената поръчка. Предвидено е авансово плащане в размер на 20% (близо 300 хил. лв.) в срок до 30 дни след откриване на строителната площадка срещу фактура и банкова гаранция на сумата. Кметът плаща без да е получил гаранцията.

В условията на поръчката е записано, че преди подписване на договора изпълнителят представя годишен финансов отчет към 31 декември 2016 г., което образуваното специално за тази поръчка обединение очевидно няма как да даде. Вероятно по тази причина „За истината“ не получи отговор на въпроса си какъв финансов отчет е представил изпълнителят, изпратен до кмета на Баните.

Справка в Търговския регистър показва, че българският участник в обединението „Стефанов консулт СП“ не е представил за публикуване годишен финансов отчет за 2016 г. Нещо повече – това дружество няма в регистъра нито един годишен финансов отчет от учредяването си през 2009 г. до сега. А в сайта на АОП не бе открита нито една обществена поръчка в България, изпълнена от Обединение „СП-КБ“ или фирмите, които влизат в него. Тези факти съвсем основателно би трябвало да поставят под въпрос способностите на консорциума да изпълни обществената поръчка качествено и в срок още преди подписване на договора с Община Баните.

Друг да свърши работата

Строителната площадка на новия площад е открита на 6 ноември м.г., а на 17 ноември, в нарушение на обществената поръчка, която не предвижда участието на подизпълнители, работа с 11 души на обекта започва едноличното дружеството „Гочев стил“ от гр. Неделино.

Въпреки това Ивайло Стефанов – управител на Обединение „СП-КБ“ обещава да подпише договор „Гочев стил“. Това твърди представителят на дружеството Валентин Гочев. В следващите два месеца обаче – декември и януари м.г. това обещание остава неизпълнено, а „Гочев стил“ напуска обекта. При това без да е получило лев, въпреки подписания акт „Образец 19“ за работата, извършена до момента, и издадената фактура за 57 хил. лв. Така работата по проекта замира до края на април т.г. , когато изтича и срокът за изпълнение на строителните дейности на площада.

Конфликт на интереси

На 1 май т. г. на разкопания и изоставен площад, се появява строителна механизация на друго еднолично дружество „Минерал”, регистрирано в с. Баните. А в ролята на ръководител на обекта влиза лично кметът Милен Белчев. Според Търговския регистър собственик и управител на дружеството е съпругата на кмета Красимира Белчева. Тя я придобива от съпруга си през 2015 г., когато той става кмет.

Внезапно на недостроения площад в с. Баните се появи техника, собственост на дружествота „Минерал“, управлявано от съпругата на кмета на с. Баните Милен Белчев (ГЕРБ)
Снимка: Зарко Маринов, „Отзвук“

На въпрос от „За истината“, защо „Минерал“ работи на площада в Баните, Белчев отговори, че това са провокиращи въпроси и че фирмата на съпругата му доставяла само инертни материали. Той отрече да е в конфликт на интереси.

Според Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Милен Белчев заема публичната длъжност като кмет на община Баните. В случая съвсем очевидно той има частен интерес, който води до облага на фирмата на съпругата му „Минерал“ .

По думите на Белчев Обединение „СП-КБ“ действително е купило бетон и инертни материали от „Минерал“ ЕООД. Но снимките от работата по площада показват, че в камион на „Минерал“ се товарят земни маси от площада, както и, че валяк на „Минерал“ обработва настилката в центъра на селото – дейности, които няма как да бъдат описани като „доставки“ и съгласно подписания договор следва да бъдат изпълнени от Обединение „СП-КБ“.

По същото време – пак през май т. г. става ясно и, че на обекта работи и багер, собственост на община Баните. Кметът не отрича: „Има си договор, фактури с тази фирма („СП-КБ“ – бел. ред.). Защо трябва багерът на общината да стои, докато може да печели някой лев?“.

И накрая – цесия

Срокът от 108 дни за строителство на обекта, включително и 66 дни, през които строителството е било спряно заради лоши метеорологични условия, изтекоха в края на април т. г. За да се предпазят от „големи неудобства” занапред, на обекта бе поканена една от големите строителни фирми у нас „ИСА 2000”, която се зарече да завърши площада за 2 месеца. В същото време обаче договорът със „СП-КБ“ ДЗЗД не бе прекратен.  Формално обединението остана изпълнител, но реално на обекта работиха машини и служители на „ИСА 2000”.

„Направихме цесия, обясни управителят на „ИСА 2000” Юлиян Инджов. В закона не е предвиден механизъм за прехвърляне на обществени поръчки“. Очевидно кметът на Баните Милен Белчев, управителят на „СП-КБ” Ивайло Стефанов и управителят на „ИСА 2000” Юлиян Инджов са открили подобен механизъм, което може да се счита за забележителна иновация в обществените поръчки.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините