Глоби за 11 200 лв. са наложени на Община Шумен заради замърсяване

Снимка: РИОСВ

Регионалната екоинспекция наложи на Община Шумен три наказателни постановления на обща стойност 11 200 лв. заради изтичане на мръсни отпадъчни води от сметището за битови отпадъци в квартал Дивдядово. Санкциите са определени от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) въз основа на установените през януари и февруари нарушения, за които тогава бяха съставени актове.

Най-голямата глоба от 10 хил. лв. е наложена на Община Шумен за нарушение, установено на 3 февруари. Тогава инспектори на РИОСВ и на Басейнова дирекция констатираха авариен теч на мръсни води от сметището, които се изливат в дере, заустващо се в р. Камчия. 

Заради това, че община Шумен не е уведомила екоинспекцията за аварията, на кметството е наложена санкция от 200 лв. Още една глоба, този път от 10 000 лв., е наложена на общината по ЗООС заради неизпълнение на комплексното разрешително за управление на сметището, в частта му за заустването на замърсени води.

Третата санкция на Общината е по закона за водите и е в размер на 1000 лв. Тя е за неизпълнение на предписание, установено на 11 януари.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам