ГЕРБ оттегли точката за Пловдивския панаир след остро писмо от Министерство на икономиката

заседание на Общински съвет - варна, архивен кадър
Снимка: Общински съвет – Варна, архив

Председателят на Общински съвет – Варна Тодор Балабанов (ГЕРБ) днес оттегли от дневния ред предложението на кмета Иван Портних за разглеждане на искане от пловдивския бизнесмен Георги Гергов за апортиране на 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, които местната администрация притежава, в дружеството „Пълдин туринвест“. 

Балабанов обясни, че повод да предложи точката да отпадне от дневния ред на днешното заседание е остро писмо от Министерството на икономиката до кмета на Варна и общинския съвет.

Приватизиране на акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ с помощта на Общински съвет – Варна?

В него се посочва, че „прехвърлянето на акции, собственост на община Варна, на физически или юридически лица с под 50% държавно или общинско участие в капитала им, каквото е „Пълдин туринвест“ АД, законодателят е дефинирал в текстовете на Закона за приватизация и следприватизационен контрол като приватизация“

Според министъра на икономиката Даниела Везиева, редът и условията за извършване на приватизация са изчерпателно регистрирани в закона. Вземането на решение от Общинския съвет във Варна за разпореждане чрез апортна вноска с притежаваните от общината акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ ще има прехвърлителен ефект по отношение на акциите и би могло да се приеме по своята правна характеристика като дисимулирано приватизиране на акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“.

Евентуално приемане на предложението за апорт на дружествените дялове на община Варна в „Пълдин туринвест“ би създало предпоставки за заобикаляне на Закона за приватизацията което ще представлява и нарушение на установения ред за извършване на приватизационната сделка, се разбира още от писмото, с което „За истината“ разполага.

Затова, че с помощта на кмета и общинските съветници във Варна Гергов се опитва да придобие мажоритарно участие в „Международен панаир Пловдив“ АД и възможност за еднолично вземане на всякакви решения от компетентността на Общото събрание, предупредиха в обща декларация общинските съветници от „Демократична България“ в Пловдив и Варна в събота.

Повече за декларацията и реакцията на пловдивчани – тук

В писмото на министъра на икономиката до варненския кмет и общинския съвет се припомня, че на 2 май 2017 г. местният парламент е взел решение за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на държавата чрез министъра на икономиката на 16 314 400 безналични акции, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ и е възложил на Иван Портних да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички последващи правни и физически дейности.

Решението на общинския съвет не е изпълнено от кмета на община Варна и за него Министерството на икономиката не е уведомено, казват от ведомството.

Днес, въпреки че участва в заседанието на общинския съвет, което се проведе онлайн, кметът на Варна не отговори на въпроса защо не е изпълнил решението на общинския съвет от 2 май 2017 г. за безвъзмездно прехвърляне на общинските акции от Пловдивския панаир на Министерството на икономиката.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам