BG | EN

Как пищният рожден ден на благоевградския кмет заплете сложен юридически възел

Съвместявал ли е Атанас Камбитов работата си на кмет на Благоевград с управлението на търговското дружество „Старт 2015“ и чий е подписът под фирмените документи в Търговския регистър?

Атанас Камбитов на 50
Снимка: Фейсбук

Две съдебни дела трябва да изяснят казуса около дружество, на което кметът на Благоевград Атанас Камбитов е бил управител, макар и за кратко,  по времето, в което вече е бил начело на общината.  

Първото дело е по жалба на БСП и е заведено пред Административен съд-Благоевград. Негов предмет е решение на Общинската избирателна комисия, с което правомощията на кмета не бяха прекратени, въпреки категоричните текстове в закона, касаещи подобни случаи.

Второто дело е търговско и се гледа в Окръжния съд в Благоевград. То е заведено от самия Камбитов, който се опитва да докаже, че не е бил управител на търговското дружество. В предявената искова молба, той твърди, че е 

станала грешка

и, че подписът върху документите, внесени в Търговския регистър за вписването на едноличното търговско дружество „Старт 2015“ е на брат му Антон Камбитов, а не негов.

По административното дело е поискана информация, относно това разпределяло ли е за 2017 г. „Старт 2015” печалба, натрупана до 31 декември, в общ размер на 84 хил.лв. и на кого е изплатена тя. Това се прави с цел да се установи, дали декларираните от друга стопанска дейност 79800 лв. , които кметът е вписал в Годишната си имуществена декларация за 2017 г., не са именно

дивидент от компанията, която е управлявал?

Една от хипотезите е, че именно тези средства са ползвани за доказване на доходи на кмета през 2017 г., с които е бил платен разточителния рожден ден на Камбитов, в столичен хотел. Сравнението със заплатата, която той получава като кмет показва, че фактическите му доходи не биха могли да са достатъчни за покриването на сметката.

В хода на съдебното производство срещу решението на Общинската избирателна комисия в Благоевград е цитирана Исковата молба, която кметът Атанас Камбитов е внесъл в Окръжен съд в града с искане вписването на „Старт 2015” в Търговския регистър да бъде обявено за нищожно.

Атанас Камбитов твърди, че е станала грешка,

като навсякъде в документите било изписано неговото име вместо това на брат му Антон, който всъщност бил истинският управител на дружеството.

От всичко това обаче възниква въпросът: с какви мотиви Антон Камбитов би подписал брат си под няколко документа, при това с риск да го злепостави?  

Освен това, при вписването на „Старт 2015“ Търговският регистър, Антон Камбитов на два пъти е давал указания за коригиране на неточности в подадените документи. Но и след двете поправки в тях остава да фигурира името на брат му Атанас.

Ако Окръжният съд в Благоевград приеме мотивите на кмета на града и прецени, че действително не той, а брат му е придобил дружеството и е бил негов управител, би следвало

Антон Камбитов да понесе отговорност

затова, че е  подписал брат си и изписал неговото име в официални документи.

От друга страна, когато нотариус заверява спесимен, той е длъжен да поиска документ за самоличност, за да установи чий подпис заверява.  Нотариусът, в случая Катерина Тамбурджиева, е поставила печата си върху документ, който удостоверява, че Антон Камбитов се подписва като брат си Aтанас. Според закона за нотариусите и нотариалната дейност това е

едно от най-грубите нарушения,

които могат да бъдат допуснати.

Ако се подписва управител или изпълнителен директор на дружество трябва да се представи на нотариуса и удостоверение за актуално състояние, от което да се вижда, че той е лицето, което има право да се подписва от името на дружеството.

Така изниква и друг въпрос – как нотариус Катерина Тамбурджиева е заверила спесимена, ако при нея е бил Антон Камбитов  със собствената си лична карта, а на документа, внесен за заверка ясно се виждат изписани собственоръчно имената „Атанас Станкев Камбитов“? 

„За истината“ и регионалното електронно издание „Благоевград Нюз“ ипотърсиха нотариус Тамбурджиева, за да стане ясно каква е нейната позиция по темата, но тя отказа да коментира и заяви само, че „всичко се е случило, според закона“.

По време на делото заведено срещу решението на Общинската избирателна комисия в Благоевград адвокат Гергана Янчева поставя и още три много важни въпроса:

1. Има ли разпределение през 2017 г. на печалбата на „Старт 2015” ЕООД, натрупана до 31.12.2016 г. в общ размер на 84 хил.лв., на кого е разпределена тази печалба и в кой период?

2. Декларирано ли е от дружеството „Старт 2015“ това разпределение на печалбата с декларация според изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и кое лице е посочено в декларацията като получател на този доход?

3. Подадена ли е декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за данък върху доходите на физическите лица?

В  Декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) , в която Атанас Камбитов е декларирал придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ  за периода 1 януари до 31 декември 2017 г.,  в секцията „Доходи извън тези за заеманата длъжност“, той е декларирал

точно 79800 лв. 

Проверката на специалисти, които потърсихме за консултация, показа че ако разпределения от „Старт 2015“ дивидент в размер на 84 хил. бъде обложен с предвидената 5% данъчна ставка, това прави точно 79800 лв., колкото Атанас Камбитов е вписал в имуществената си декларация за 2017 г.

Ако тази сметка е вярна и кметът на Благоевград действително е получил печалбата, разпределена от „Старт 2015”, това би било доказателство, че не брат му, а именно той е управлявал въпросното дружество. При това по същото време, когато вече е встъпил в длъжност като кмет.

Проверки и хипотези

През 2017 година започнаха няколко проверки срещу кмета на Благоевград.

В хода на тези проверки беше установено, че дружествата, в които Атанас Камбитов е участвал като собственик преди да стане кмет на Благоевград, са обявени в несъстоятелност, в ликвидация  или имат наложени запори.  Справка в службата по вписванията установи, че върху всички движими и недвижими имоти и вещни права, притежавани от него,  са наложени възбрани. 

По този повод от Фондация „Антикорупционен фонд“ доспуснаха, че за удоволетворяване на  тези вземания на кредиторите е вероятно  да е бил наложен и запор върху възнаграждението на Камбитов, като кмет на община Благоевград.

„…При това положение не може да се установи, че екстравагантния начин на живот на Атанас Камбитов, съответства на доходите, които е декларирал…“, написаха от фонда в сигналите си до прокуратурата.

Голяма част от започналите проверки обаче са прекратени, а резултатите от други така и не са обявени. Очаквано и без изненади Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси например, прекрати производството срещу Атанас Камбитов, преценявайки, че

конфликт на интереси няма.

Според вече публикувана информация, оповестена от Националната агинция по приходите, нейната проверка вероятно е започнала в началото на септември 2017 г. В нейния ход от Атанас Камбитов би следвало да са изискани документи и справки за произход на средства, с които е извършвал плащания, но две години по-късно резултати все още не са обявени.

Единственото обстоятелство, което към този момент е напълно ясно е, че се очакват решения на две съдебни инстанции. Първото трябва да установи дали решението на Окръжната избирателна комисия в Благоевград да остави Камбитов на поста му, въпреки, че е съвместявал и управление на частно дружество, е законосъобразно.

Второто дело трябва да отговори на въпроса кой е бил реалният управител на „Старт 2015“ през 2017 г. – кметът на Благоевград Атанас Камбитов или брат му Антон. Или пък при вписването на дружеството в търговския регистър действително е станала нелепа грешка, която е останала незабелязана в продължение на две години.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Мариета Димитрова
Мариета е главен редактор и собственик на информационна агенция Blagoevgrad News, работила е като репортер- кореспондент за предаването „Господари на ефира“ в Благоевград и областта. Със журналистика се занимава от 2003 г. и има опит като радио и телевизионен водещ. В момента работи активно в сферата на разследващата журналистика. Тя е носител на награди от конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“ за 2017 г. и 2018 г. и първа награда в категорията „Икономика“ на конкурса за чиста журналистика „Web Repоrt“ за 2018 г.

Още от автора

Трева поникна в прясно асфалтирани улици в Първомай. Кой е изпълнителят?

Хората в Първомай трябваше да чакат близо година, за да се радват на асфалтираните улици. За съжаление, радостта им се оказа кратка.

От Благоевград до Париж, през Лил, Бордо и Ла Рошел за 87 хил. лева и за сметка на данъкоплатците

Близо 87 хил. лв. в рамките на две години са или похарчени от бюджета на Благоевград за задгранични пътувания на бившия кмет на града Атанас Камбитов и хора от "вътрешния кръг" в администрацията му като в тази сума не влизат командировъчните, които са им били изплатени.

Иван Гешев обеща да провери и сделката за приватизацията на „Булгартабак“

Всички приватизационни сделки, включително тази за "Булгартабак", ще бъдат проверени, увери днес главният прокурор Иван Гешев, притиснат от журналистически въпроси в Благоевград за сделката, свързвана с депутата от...

Още разследвания

Над 4 млрд. лв. пътни неволи

Държавната компания „Автомагистрали“ получи договори за пътища за над 4 млрд. лв. за под две години без публична дискусия по темата и без да се гарантира по-ефективно и бързо строителство.

Чистка по сталински в земеделската служба в Силистра след разследване на „За истината“ и телевизионен репортаж

След разследване на "За истината" и последвал репортаж на Би Ти Ви, разкриващ нарушенията и при провеждане на търгове за отдаване на земи от Държавен поземлен фонд,  директорът на  Областна дирекция земеделие в Силистра Гинка Катева, която уж беше назначена временно, набързо е уволнила трима дългогодишни служители.

Дружество на три месеца с капитал от 500 лв. ще доставя топлия обяд в Смолян срещу 500 хил. лв.

Възможно ли е току-що създадено дружество с капитал от 500 лв. да спечели обществена поръчка за половин милион? При това само за един ден. Оказва се, че може - в Смолян, в последната година от от третия мандат на кмета Николай Мелемов.