BG | EN

Как пищният рожден ден на благоевградския кмет заплете сложен юридически възел

Съвместявал ли е Атанас Камбитов работата си на кмет на Благоевград с управлението на търговското дружество „Старт 2015“ и чий е подписът под фирмените документи в Търговския регистър?

Атанас Камбитов на 50
Снимка: Фейсбук

Две съдебни дела трябва да изяснят казуса около дружество, на което кметът на Благоевград Атанас Камбитов е бил управител, макар и за кратко,  по времето, в което вече е бил начело на общината.  

Първото дело е по жалба на БСП и е заведено пред Административен съд-Благоевград. Негов предмет е решение на Общинската избирателна комисия, с което правомощията на кмета не бяха прекратени, въпреки категоричните текстове в закона, касаещи подобни случаи.

Второто дело е търговско и се гледа в Окръжния съд в Благоевград. То е заведено от самия Камбитов, който се опитва да докаже, че не е бил управител на търговското дружество. В предявената искова молба, той твърди, че е 

станала грешка

и, че подписът върху документите, внесени в Търговския регистър за вписването на едноличното търговско дружество „Старт 2015“ е на брат му Антон Камбитов, а не негов.

По административното дело е поискана информация, относно това разпределяло ли е за 2017 г. „Старт 2015” печалба, натрупана до 31 декември, в общ размер на 84 хил.лв. и на кого е изплатена тя. Това се прави с цел да се установи, дали декларираните от друга стопанска дейност 79800 лв. , които кметът е вписал в Годишната си имуществена декларация за 2017 г., не са именно

дивидент от компанията, която е управлявал?

Една от хипотезите е, че именно тези средства са ползвани за доказване на доходи на кмета през 2017 г., с които е бил платен разточителния рожден ден на Камбитов, в столичен хотел. Сравнението със заплатата, която той получава като кмет показва, че фактическите му доходи не биха могли да са достатъчни за покриването на сметката.

В хода на съдебното производство срещу решението на Общинската избирателна комисия в Благоевград е цитирана Исковата молба, която кметът Атанас Камбитов е внесъл в Окръжен съд в града с искане вписването на „Старт 2015” в Търговския регистър да бъде обявено за нищожно.

Атанас Камбитов твърди, че е станала грешка,

като навсякъде в документите било изписано неговото име вместо това на брат му Антон, който всъщност бил истинският управител на дружеството.

От всичко това обаче възниква въпросът: с какви мотиви Антон Камбитов би подписал брат си под няколко документа, при това с риск да го злепостави?  

Освен това, при вписването на „Старт 2015“ Търговският регистър, Антон Камбитов на два пъти е давал указания за коригиране на неточности в подадените документи. Но и след двете поправки в тях остава да фигурира името на брат му Атанас.

Ако Окръжният съд в Благоевград приеме мотивите на кмета на града и прецени, че действително не той, а брат му е придобил дружеството и е бил негов управител, би следвало

Антон Камбитов да понесе отговорност

затова, че е  подписал брат си и изписал неговото име в официални документи.

От друга страна, когато нотариус заверява спесимен, той е длъжен да поиска документ за самоличност, за да установи чий подпис заверява.  Нотариусът, в случая Катерина Тамбурджиева, е поставила печата си върху документ, който удостоверява, че Антон Камбитов се подписва като брат си Aтанас. Според закона за нотариусите и нотариалната дейност това е

едно от най-грубите нарушения,

които могат да бъдат допуснати.

Ако се подписва управител или изпълнителен директор на дружество трябва да се представи на нотариуса и удостоверение за актуално състояние, от което да се вижда, че той е лицето, което има право да се подписва от името на дружеството.

Така изниква и друг въпрос – как нотариус Катерина Тамбурджиева е заверила спесимена, ако при нея е бил Антон Камбитов  със собствената си лична карта, а на документа, внесен за заверка ясно се виждат изписани собственоръчно имената „Атанас Станкев Камбитов“? 

„За истината“ и регионалното електронно издание „Благоевград Нюз“ ипотърсиха нотариус Тамбурджиева, за да стане ясно каква е нейната позиция по темата, но тя отказа да коментира и заяви само, че „всичко се е случило, според закона“.

По време на делото заведено срещу решението на Общинската избирателна комисия в Благоевград адвокат Гергана Янчева поставя и още три много важни въпроса:

1. Има ли разпределение през 2017 г. на печалбата на „Старт 2015” ЕООД, натрупана до 31.12.2016 г. в общ размер на 84 хил.лв., на кого е разпределена тази печалба и в кой период?

2. Декларирано ли е от дружеството „Старт 2015“ това разпределение на печалбата с декларация според изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и кое лице е посочено в декларацията като получател на този доход?

3. Подадена ли е декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за данък върху доходите на физическите лица?

В  Декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) , в която Атанас Камбитов е декларирал придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ  за периода 1 януари до 31 декември 2017 г.,  в секцията „Доходи извън тези за заеманата длъжност“, той е декларирал

точно 79800 лв. 

Проверката на специалисти, които потърсихме за консултация, показа че ако разпределения от „Старт 2015“ дивидент в размер на 84 хил. бъде обложен с предвидената 5% данъчна ставка, това прави точно 79800 лв., колкото Атанас Камбитов е вписал в имуществената си декларация за 2017 г.

Ако тази сметка е вярна и кметът на Благоевград действително е получил печалбата, разпределена от „Старт 2015”, това би било доказателство, че не брат му, а именно той е управлявал въпросното дружество. При това по същото време, когато вече е встъпил в длъжност като кмет.

Проверки и хипотези

През 2017 година започнаха няколко проверки срещу кмета на Благоевград.

В хода на тези проверки беше установено, че дружествата, в които Атанас Камбитов е участвал като собственик преди да стане кмет на Благоевград, са обявени в несъстоятелност, в ликвидация  или имат наложени запори.  Справка в службата по вписванията установи, че върху всички движими и недвижими имоти и вещни права, притежавани от него,  са наложени възбрани. 

По този повод от Фондация „Антикорупционен фонд“ доспуснаха, че за удоволетворяване на  тези вземания на кредиторите е вероятно  да е бил наложен и запор върху възнаграждението на Камбитов, като кмет на община Благоевград.

„…При това положение не може да се установи, че екстравагантния начин на живот на Атанас Камбитов, съответства на доходите, които е декларирал…“, написаха от фонда в сигналите си до прокуратурата.

Голяма част от започналите проверки обаче са прекратени, а резултатите от други така и не са обявени. Очаквано и без изненади Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси например, прекрати производството срещу Атанас Камбитов, преценявайки, че

конфликт на интереси няма.

Според вече публикувана информация, оповестена от Националната агинция по приходите, нейната проверка вероятно е започнала в началото на септември 2017 г. В нейния ход от Атанас Камбитов би следвало да са изискани документи и справки за произход на средства, с които е извършвал плащания, но две години по-късно резултати все още не са обявени.

Единственото обстоятелство, което към този момент е напълно ясно е, че се очакват решения на две съдебни инстанции. Първото трябва да установи дали решението на Окръжната избирателна комисия в Благоевград да остави Камбитов на поста му, въпреки, че е съвместявал и управление на частно дружество, е законосъобразно.

Второто дело трябва да отговори на въпроса кой е бил реалният управител на „Старт 2015“ през 2017 г. – кметът на Благоевград Атанас Камбитов или брат му Антон. Или пък при вписването на дружеството в търговския регистър действително е станала нелепа грешка, която е останала незабелязана в продължение на две години.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Мариета Димитрова
Мариета е главен редактор и собственик на информационна агенция Blagoevgrad News, работила е като репортер- кореспондент за предаването „Господари на ефира“ в Благоевград и областта. Със журналистика се занимава от 2003 г. и има опит като радио и телевизионен водещ. В момента работи активно в сферата на разследващата журналистика. Тя е носител на награди от конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“ за 2017 г. и 2018 г. и първа награда в категорията „Икономика“ на конкурса за чиста журналистика „Web Repоrt“ за 2018 г.

Още от автора

Трева поникна в прясно асфалтирани улици в Първомай. Кой е изпълнителят?

Хората в Първомай трябваше да чакат близо година, за да се радват на асфалтираните улици. За съжаление, радостта им се оказа кратка.

От Благоевград до Париж, през Лил, Бордо и Ла Рошел за 87 хил. лева и за сметка на данъкоплатците

Близо 87 хил. лв. в рамките на две години са или похарчени от бюджета на Благоевград за задгранични пътувания на бившия кмет на града Атанас Камбитов и хора от "вътрешния кръг" в администрацията му като в тази сума не влизат командировъчните, които са им били изплатени.

Иван Гешев обеща да провери и сделката за приватизацията на „Булгартабак“

Всички приватизационни сделки, включително тази за "Булгартабак", ще бъдат проверени, увери днес главният прокурор Иван Гешев, притиснат от журналистически въпроси в Благоевград за сделката, свързвана с депутата от...

Още разследвания

Издирва се! – Кой открадна водата на три села? (видео)

"Сложили една бележка, на 16-ти ще идват да събират пари. Който не си платял, щели да му спрат водата. Хората се смеят. Коя вода ще спрат? То вода няма… Като отвориш крана на чешмата, водомерът се върти, а нищо не тече. Има хора, до които водата не стига въобще, а са получавали по 120 лв. сметки“.

72 кипариса ще бъдат изсечени в Стара Загора, за да направят място за блокове и паркинг

До дни със заповед на кмета на Стара Загора ще започне изсичането на 72 дървета – половинвековни кипариси.

„Обичайни победители“ взеха нов милиард от спрени пътни поръчки

АПИ подписа договори с "властелина" от Търговище и със строителя на "тънките магистрали"