В името на „фактическата ситуация“ Севлиево стана градът на отсечените дървета

Последният платан, жертва на „експертна“ неспособност, с „оформена корона“ е на ул. „Мара Гидик“
Снимка: „Севлиево онлайн“

Колко дървета са изчесени, окастрени или изкоренени в Севлиево за последните десет години? На този въпрос Община Севлиево няма отговор. Това е станало ясно от решение за предоставяне на обществена информация по заявление на изданието „Севлиево онлайн“

С въпросното заявление бе поискана информация за източника, от който може да се извлекат данни за броя, вида и местоположението на дърветата в Севлиево, броя на отсечените или окастрени по вид, местоположение и причини за премахването им. Със същото заявление „Севлиево онлайн“ поиска разрешителните за отсичането на дърветата и протокол, удостоверяващ експертна оценка, въз основа на която дърветата са били премахнати. 

Нищо от това не бе предоставено.

В отговор от Община Севлиево написаха, че в Севлиево изсичането на дървета или кастренето им става въз основа на експертни становища, „отразяващи фактическата ситуация, касаеща реконструкция, подмяна на бордюри, тротоарни настилки и преасфалтиране на улиците“. Липсата на приложени документи към този отговор обаче провокира съмнения или в експертизата, или изобщо в съществуването на оценка. Щом експертните оценки съществуват, както твърдят от Общината, по каква причина не са предоставени, след като изрично бяха поискани от медията, също не се обяснява.

Няма обяснение и за откровената лъжа, че информация за местоположението на дърветата в Севлиево, броят им през годините и актуалното състояние на дървесната растителност са достъпни в портала за отворени данни, линк към който от Общината изпращат. Проследявайки линка действително се стига до регистър, в който обаче няма информация за броя, местоположението и състоянието на дървесната растителност. Това вероятно означава, че липсват данни за броя на дърветата в Севлиево преди

масовата сеч, която управляващите приложиха през последните години.

Румен Гайтански – Вълка няма завод за горене на боклук, но вече има път до него – тук.

В регистъра, към който „Севлиево онлайн“ бе препратен няма информация и за броя премахнати дървета. За последното от Общината казват, че „няма нормативно вменено задължение за поддържане на регистър, отразяващ броя на дърветата, които са премахнати след кастрене“.

Това обаче не е вярно. Общината е задължена да картотекира дълготрайните дървесни видове и това й е вменено с Наредба 1 на министъра на териториалното развитие и строителството за опазване на озеленените площи и декоративната растителност от 1993 г., актуална към днешна дата, според системата АПИС (чл. 15, ал.1). Ако общинските служители не познават нормативната уредба, „Севлиево онлайн“ е готов да услужи с линк към документа, достъпен тук

Според тази наредба „картотекират се всички намиращи се в регулационните граници на населените места дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години, дърветата с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти независимо от възрастта им“. Не подлежат на картотекиране дървета и храсти в общинските озеленени площи, които се стопанисват от предприятията по озеленяване и се картотекират в паспорта на обекта, както и дърветата, обявени за защитен природен обект, които се стопанисват и картотекират в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на природата. Картотекирането се извършва от общините, като за картотекираните дървета и храсти се съставят паспорти и се води регистър по образец. Регистърът се проверява и се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината. 

Севлиево финансира с пари на аданъкоплатците медия, която щедро хвали местната власт – тук.

Извън тази наредба общините у нас за задължени да поддържат регистър на дълготрайните дървета. Задлъжението им е вменено със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Чл. 63, ал. 1 от ЗУТ гласи: „Кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Точно този ред последва „Севлиево онлайн“, подавайки заявление за достъп до обществена информация, когато се оказа, че информацията, която медията търси, не е това, което от Общината предоставят. 

Вероятно защото в Община Севлиево вярват, че не са задължени да поддържат регистър на дърветата „премахнати след кастрене“, в града се кастри и сече безразборно. В резултат 

много скоро няма да има нито какво да се кастри, нито да се отсече.

Интересно е да се обърне внимание на един израз от отговора, който „Севлиево онлайн“ получи от Община Севлиево. На искането за броя дървета, премахнати след кастрене, отново няма отговор, а на въпроса по какви причини се кастрят секат короните на дърветата, отговорът гласи: „въз основа на издадени разрешителни и експертни становища“. Като причини за кастренето се посочват „сухи и опасни клони и оформяне на короната“.

Всъщност цялостното премахване на короната, което в Севлиево, но и в много други градове на страната, се приема като оформяне на короната, е пагубно за растенията и ги убива. Понякога това отнема много години, обяснява пред „Дневник“ експертът по поддръжка на дървета в градска среда Димитър Захариев, който има европейски сертификати по арборизъм – науката за дърветата в града. 

В Севлиево кастренето на корони е утвръдена практика, а това е своеобразно обезглавяване на дърветата. Всички помнят как бяха елиминирани короните на всички дървета по ул. „Стара планина“ след кръговото кръстовище до Туристическия дом в посока автогарата. Две години по-късно част от обеглавените дървета бяха отсечени, защото изсъхнаха. По подобен начин бяха обезглавени дърветата по ул. „Стефан Пешев“ и по много малки улички, а някои от тях изобщо не развиха нова корона. 

На ул. „Мара Гидик“ има нови тротоари от двете страни, за което бяха отсечени всичките дървета. Места за засаждане на нови не се вижда да са предвидени
Снимка: „Севлиево онлайн“

Повод за поредното проследяване съдбата на декоривната дървесна растителност в Севлиево, или каквото е останало от нея, стана 

елиминирането на всички дървета по ул. „Мара Гидик“,

където в момента тече ремонт. Нито едно дърво не е оставено на въпросната улица, а тези дни жертва на безконтролната градска сеч стана и величествен платан, който нито е на тротоара, нито на улицата. Внушителни платани бяха отсечени и пред бившия хлебозавод и на други места в града.  

Всъщност ремонта на ул. „Мара Гидик“ е включен в отговора от Общината като разрешително №ДГО-1/18.01.2022 г. и уточнението, че премахването на дърветата е „касаещо реновирането на ул. „Мара Гидик“. По същия начин – с номер, букви и обяснението „касаещо реновирането“ е обяснено премахването на дърветата по улиците „Цар Симеон Велики“, „Стара планина“ и „Росица“.

Това е едната причина за премахването на дърво в Севлиево – за да се направи тротоар или ремонт на улица. Нормативната уредба го позволява. Съгласно наредбата за опазване на озеленените площи и декоративната растителност „общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти в частни имоти могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз основа на писмено разрешение от кмета на общината“. Един от разрешените за това случаи е „във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на техническата инфраструктура“ (чл. 19, ал. 1, т. 1). Копия от разрешителните за това трябва да се изпратят в съответната Регионална инспекция по околна среда, в случая във Велико Търново. „Севлиево онлайн“ поиска копия от въпросните разрешителни, които Община Севлиево трябва да е изпратила в инспекцията, срокът за отговор тече. 

Санитарна експертиза

е другият начин за пълното премахване на дървета. Ако експертите кажат, че едно дърво трябва да бъде изкоренено или отсечено и се аргументират за това, то трябва да бъде премахнато. Това не противоречи на нормативната уредба, но има ред, по който да става и той е разписан в чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Според него дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват

след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.

Санитарната експертиза, която трябва да придружава всяко отсичане на дърво, включва преценка за екологичната и естетическа стойност на дървото, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането, информация за възрастта и жизнеността с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда. Тази санитарна експертиза трябва да приключва със заключение, което да дава конкретни предложения за бъдещето на дървото – да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премахне или да се проведат оздравителни мероприятия.

Защо кмет на село получи акт за нарушение, след като организира почистване на дере – тук.

Колко санитарни експертизи са издадени за дървета в Севлиево, както стана ясно, не е ясно. Община Севлиево е взела мерки за това, тъй като „ежегодно извършва засаждане на нови видове, подходящи за градска среда“, пише в отговорите до „Севлиево онлайн“.

На ул. „Мара Гидик“ обаче тротоарите са завършени и в момента тече ремонт на пътното платно. Всеки може лично да се убеди, че на вече ремонтираните тротоари няма и педя място за засаждане на нови дървета. Това би означавало, че тротоарът ще се разкопае след ремонта, за да се направи място за дървета (нещо, в което управляващите имат богат опит) или че изобщо там не е предвидено да има дървета.  

От всичко казано дотук е ясно, че в Севлиево дърветата пречат. Ако не са сухи и опасни, ще са на тротоара, който трябва да се ремонтира. Или на улицата, която ще се реновира. Затова дърветата в града едно след друго изчезват.  Само че и децата знаят, че за да стане една фиданка дърво трябват десетки години, което трудно кореспондира с обяснението, че Общината засаждала нови.

След толкова много премахнати дървета Севлиево спокойно може вместо Столица на тиквата да се преименува в града на изсечените дървета. Който има съмнения, да походи из града.  

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам