В Габрово плащат за студени тръби на парното, КЕВР отива на място да провери

Снимка: Pixabay

Днес от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) влизат на проверка в „Топлофикация – Габрово“. Проверката е планова, но се изтегля напред във времето, след колективна жалба от клиенти на дружеството срещу лошото качество на топлоподаване, изпратена едновременно до Министерството на енергетиката, омбудсмана на републиката и КЕВР.

Жалбата, под която до момента са се подписали 262 клиенти на габровската „Топлофикация“, е подадена през януари, когато клиенти на дружеството се организираха онлайн в портала peticiq.com.

Да топлиш радиатори с хладка вода

„От началото на текущия отоплителен сезон ТЕЦ-Габрово редовно не изпълнява топлоподаване към абонатите си, поради чести аварии или други причини, а когато все пак има топлоподаване, температурата е твърде слаба и реално не може да се използва за отопление“, пише в жалбата. Клиентите на дружеството споделят, че в различни абонатни станции са установили входящата температура на водата между 40 и 50 градуса, което е напълно недостатъчно, за да стопли радиаторите в домовете им. Допълнителен проблем се явява пълната липса на комуникация с ръководството или отговорни служители на „Топлофикация – Габрово“, каза пред „За истината“ Надя Колева, инициатор за жалбата и посочена като лице за контакти в нея.

На телефоните, посочени в сайта на „Топлофикация“, отговаря портиер, който е любезен и ни изслушва, но дотам. Той не може да ни даде информация защо нямаме отопление, а на сайта им няма нито дума за това. Дори когато помежду си коментираме, че има авария, няма как да го потвърдим, тъй като на официалния сайт на дружеството липсва всякаква информация, споделя Надя Колева. В резултат се налагало хората да ползват алтернативни методи на отопление и при наличие на парно, за което освен това си плащат, добавяли климатици или печки, за да се топлят. Това обаче се отразява на сметките им за парно, тъй като температурата в помещението се вдига, топломерите отчитат нормална температура, а в действителност потребителите плащат два пъти за едно и също.

Няма връзка

„За истината“ също опита да се свърже с „Топлофикация – Габрово“. На два различни имейла изпратихме въпроси – единият е посоченият за контакти с дружеството в Търговския регистър, другият е за връзка през официалния сайт на компанията. И двата се върнаха като „недоставена поща“ и съобщението че „за съжаление няма пощенска кутия с това име“.

На сайта на дружеството са посочени и телефони за контакт. Странното е, че за сигнали на граждани в работно време и сигнали извън работно време, номерът е един и същ, което не би имало значение, ако на тях отговаряше някой. Понякога телефонът вдига портиер, който обаче не може да ни даде информацията, която търсим, потвърдиха и габровци, след многократни опити да сигнализират за проблем с отоплението им.

След като се оказа, че връзка с „Топлофикация“ в Габрово е невъзможна, „За истината“ препрати въпросите си в КЕВР – органът, който следи за качеството на услугата топлоподаване. Оттам отговориха в рамките на същия ден (петък 11 февруари 2022 г.) като уточниха, че сред задълженията на топлопреносните дружества е и това „да информират навременно, подробно и адекватно своите клиенти за всички обстоятелства, свързани с лицензионната им дейност“. След като обясниха, че веднага влизат на проверка в Габрово, от КЕВР се ангажираха в обхвата на проверката да бъде разгледано и това задължение, още повече, че с писма от октомври 2021 г., КЕВР е изискала от всички дружества да обърнат внимание на активната комуникация с клиентите през отоплителен период 2021-2022 г. С обратно писмо от 2.11.2021 г. „Топлофикация – Габрово“ е уведомила комисията, че е предприела всички действия за изпълнение на дадените указания“.

Проверка на място

В започващата проверка ще бъдат проверени абонатните станции, откъдето започва топлоподаването, за да стане ясно какво е качеството на топлоподаване към абонатите, уточниха от КЕВР, като добавиха, че „именно параметрите на топлоносителя, измерени в абонатните станции в сградите, са доказателство за нарушено качество на топлоснабдяването“.

Към момента в КЕВР не са постъпвали жалби относно качеството на топлоснабдяване през текущия отоплителен сезон, поради което не е изисквана информация и не са извършвани извънредни проверки. Последните са били през 2015 г. и 2017 г., като последната е завършила с принудителен административен акт, за чието съдържание от комисията не влизат в подробности.

Всъщност 2017 г. е годината, когато Община Габрово завежда иск срещу „Топлофикация“, към който в последствие се присъединяват учебни заведения, културни институции и граждани. Искът е за системно предоставяне на некачествена услуга в нарушение на Закона за енергетиката. Делото се води близо две години и през ноември 2019 г. беше окончателно решено от Великотърновския административен съд, който потвърди решението на Габровския окръжен съд, с което „Топлофикация“ бе осъдена да плати неустойки на абонатите си заради причинени имуществени и неимуществени вреди.

Собственик на „Топлофикация-Габрово“ от август 2014 г. е Дарклет Лимитид, дружество, регистрирано в Кипър. Преди това собственик е друго чуждестранно дружество – „Дариал Корп.“, с регистриция на Сейшелите, показва справка в Търговския регистър.

От лятото на 2018 г. дружеството се представлява от Владимир Костов. Преди това Костов е изпълнителен директор на свързваната с Христо Ковачки ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, около която има чести скандали със замърсявания на въздуха. Биографията на Костов, по данни на системата за фирмено разузнаване Дакси, включва и връзки с политическа партия „Български демократичен център“, която е наследник на създадената през 2007 г. от сочения за енергиен бос Христо Ковачки партия ЛИДЕР.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам