BG | EN

В Административен съд – Враца са образувани дела по протести на прокуратурата против разрешения за строеж на малки ВЕЦ

Снимка: Pixabay

В Административния съд във Враца са образувани осем дела след протести на окръжната прокуратура против разрешения за строеж на малки водноелектрически централи (МВЕЦ). Позволенията са издадени от главните архитекти на общините Мездра, Роман, Хайредин и Криводол, съобщиха от съда.  

В протестите са изложени твърдения за нищожност на тези разрешения, тъй като МВЕЦ са изградени без учредено право на строеж по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за енергетиката и е отправено искане към съда да бъде прогласена нищожността им, поради съществени противоречия с материалния закон.

По три от делата съдът е постановил решения и те са за малки централи на реките Искър – в община Мездра и община Роман, както и на Огоста, която преминава през община Хайредин.

След подробен анализ на ангажираните по тези дела доказателства, съдът е установил, че разрешенията са издадени в съответствие с относимите изисквания на ЗУТ, ЗВ и ЗЕ, действащи към датата на издаването им, след
представяне на всички законовоизискуеми документи, въз основа на одобрени по реда на ЗУТ и ЗВ инвестиционни проекти и след провеждане на необходимите предшестващи административни процедури.

В протестите е заявено искане единствено и само за обявяване на нищожността на разрешенията за строеж и при липсата на съществени противоречия с материалния закон, които да квалифицират тези актове като нищожни, протестите са отхвърлени, като неоснователни, допълват от съда.

По трите решения са постъпили касационни протести и казусите предстои да бъдат окончателно разрешени от Върховен административен съд.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините