Върховният касационен съд започва да образува дела и да обявява решения

Снимка: vks.bg

Върховният касационен съд (ВКС) ще образува дела по постъпилите от началото на извънредното положение до днес книжа и ще започне да обявява решенията си. Заповед за това е издалднес председателят на ВКС Лозан Панов.

Панов е разпоредил „да бъде създадена необходимата организация за образуване на касационни производства по постъпили във ВКС книжа от 13 март 2020 г. до 1 април 2020 г., както и за обявяване на постановените съдебни актове по граждански, търговски и наказателни дела, при съобразяване на въведените ограничителни мерки за безопасност“.

С документа председателят на ВКС отменя предходната си заповед, с която беше прекратено образуването на дела, с изключение на изрично изброените от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

На своето заседание вчера съдийската колегия на Висшия съдебен съвет засега отказа да промени решението си, с което указа на съдилищата в периода на извънредното положение да не обявяват решенията по дела. Искания в тази насока отправиха много адвокати, като изтъкнаха, че ако всички решения, написани през дните на епидемията, бъдат обявени накуп, това ще създаде неимоверни затруднения.

За да разпореди, че ВКС ще образува дела и ще обявява решения, Лозан Панов е стъпил на указанието на колегията от 26 март 2020 г., с което тя даде право на председателите на съдилища по тяхна преценка да постановят администрирането и разглеждането на дела и извън изброените от нея.

Правният портал Lex.bg обръща внимание, че повечето актове, които постановява ВКС са окончателни. Проблемите, които ще възникнат след отмяната на извънредното положение и възобновяването на нормален режим на работа в съдилищата, са свързани най-вече с подлежащите на обжалване решения и определения. Причината е, че адвокатите и гражданите ще трябва да подготвят жалби по огромен брой дела за кратък период от време.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам