BG | EN

Върховният административен съд отмени промените в Плана за „Пирин“

Снимка: pixabay.com

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени (с Решение 10238/27.07.18 г.) промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“, приети от Министерски съвет с Решение 821/29.12.2017 г. Административно дело № 3062/2018 г. е образувано по жалби на две физически лица, на ВВФ Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България” и на Асоциация на парковете в България.

Според върховните съдии при издаване на обжалвания административен акт са нарушени разпоредби на Закона за опазване на околната среда и на Закона за биологичното разнообразие и не са извършени екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, каквото е изискването за планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда.

Тричленният състав смята също, че административният акт не съответства на основната цел на Закона за защитените територии, а именно: опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. В чл. 2, ал. 2 ЗЗТ изрично е предвидено, че опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

Решението на тричленния състав на ВАС подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините