BG | EN

Върховната административна прокуратура проверява за частни имоти на плажа в Слънчев бряг

снимка: пресцентър – прокуратура

Върховната административна прокуратура (ВАП) сее  самосезирала по информация на Министъра на туризма – Николина Ангелкова, цитирана в медиите, че на плажа в к. к. „Слънчев бряг“ са обособени имоти – частна собственост.

По силата на чл.18, ал.1 от Конституцията и чл.6, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ крайбрежната плажна ивица, като обособена територия, съставена от отделни морски плажове, представляваща част от морския бряг към прилежащата му акватория, е изключителна държавна собственост. Съобразно Закона за държавната собственост /ЗДС/ се касае за публична собственост, като според чл.69, ал.1 от същия закон актовете за държавна собственост, се съставят в два екземпляра от звено „Държавна собственост“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Явно незаконосъобразна е ситуация, при която в територията на морския плаж са обособени поземлени имоти с друг вид собственост извън публична държавна, се посочва в съобщението на прокуратурата.

Крайбрежната плажна ивица попада в охранителна зона „А“, в която режимът на особена териториално-устройствена защита е стриктен – чл.9 и чл.10 ЗУЧК. Последният регламент е предназначен и за осигуряване на спокойното повсеместно ползване на морските плажове от хората. Ето защо евентуални нарушения от рода на споменатите от министъра на туризма, освен че бламират публичноправните изисквания за законосъобразност, но са от естество да засегнат права и на отделни граждани, и на цялото общество, допълват от ВАП.

От там са преценили, че организирането на защитата на публичната държавна собственост е дължимо действие и са се обърнали към министъра на регионалното развитие и благоустройството за  реализиране на проверки за спазване на нормативните изисквания, както и за последващи законосъобразни действия.

Информация за взетите решения и предприетите действия трябва да се представи в до 16.04.2018 г.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините