Върховенството на правото е поставено в опасност, предупредиха българските адвокати

Снимка: WilliamCho в Pixabay.com

Общото събрание на адвокатите в България единодушно прие декларация, в която настоява за ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес и изразява тревога от случващото се в държавата. Декларацията е приета със 169 гласа „за“ и нито един „против“ и „въздържал се“.

В документа, чийто пълен текст беше публикуван в правният сайт Lex.bg , българските адвокати изразяват тревога от случващото се в държавата през последните месеци в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, което, според тях, поставя в опасност законността и върховенството на правото.

В декларацията, адвокатите призовават представителите на трите власти за отговорно и конститцуионосъобразно поведение при упражняване на правомощията им като настояват за ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес, който да е плод на дългосрочна държавна политика, а не резултат на моментна необходимост, защото без предвидим законодателен процес правовата държава е невъзможна.

„Установената парламентарна практика законодателният процес да протича преимуществено без обществено обсъждане, да се променят множество закони чрез преходни и заключителни разпоредби на несвързан с тях друг закон, създава предпоставки за законодателен произвол и усещане за правна несигурност“, се посочва в декларацията.

В нея адвокатите призоваваме още изпълнителната власт да бъде активна при упражняване на всички свои правомощия, но да зачита правата на гражданите и независимостта на съдебната власт, като упражнява правомощията си в условия на прозрачност, добросъвестност, своевременност и широк обществен дебат.

Членовете на общноста изразяват своята увереност, че магистратите ще имат силата и смелостта да не позволяват недопустимо вмешателство в своята работа и ще опазят независимостта на съдебната власт, включително от намесата чужди държави, и ще действат единствено съобразно закона и вътрешното си убеждение.

„С притеснение следим засиленото медийно отразяване на безпрецедентната активност на прокуратурата, което създава обществени очаквания, несъвместими с фундаменталните принципи на правото и поставя с особена острота нуждата от спешен професионален дебат относно начина и средствата за контрол върху дейността на Прокуратурата и Главния прокурор.
Днес повече от всякога е нужно високо и ясно да заявим, че случващото се у нас поставя в опасност законността и върховенството на правото.“, пише още в декларацията.

Там където свършва правото, започва произволът, припомнят в заключение българските адвокати.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам