Второ решение за седмица срещу отказ на старозагорския кмет да предоставя информация

Снимка: pixabay.com

Сдружението с нестопанска цел „Запазете Бедечка“ спечели дело във Върховния административен съд срещу отказа на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров да предостави информация за това колко публични средства са изразходвани за проведения на 18 юни 2017 г. година местен референдум за съдбата на парк „Бедечка“. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

С него преписката се връща на кмета на общината за „ново процедиране и произнасяне по същество по заявлението за достъп до обществена информация“.

Делото е образувано по касационна жалба на кмета на община Стара Загора срещу решението на административния съд в града, който отмени негово решение, с което е отказан достъп до обществена информация по заявлението на Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка“.

Прави впечатление, че юристите на община Стара Загора използват едни и същи доводи при отказ за достъп до информация, поискана от журналисти, граждани и неправителствени организации по Закона за достъп до обществена информация.

В случая в касационната жалба е написано, че „създаването на информация и обработването й по начин и критерии, заявени и определени със заявление на граждани и/или организации не е дейност и функция на задължения субект и надхвърля целите на Закона за достъп до обществена информация“.

Пред съда юристите на община Стара Загора твърдят, че „исканите финансови отчети и справки за проведения местен референдум не са били приети и одобрени по реда на Закона за публичните финанси към момента на сезиране на органа със заявлението за достъп до обществена информация, както и не са били създадени във формата, поискана от заявителя“. Но прокурор Динка Коларска от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение пред съда за неоснователност на касационната жалба, становище поддържано и от процесуалния представител на „Запазете Бедечка“, който настоява решението на Административния съд в Стара Загора да бъде оставено в сила.

От сдружението, което води дълга битка срещу плановете за застрояване на парк „Бедечка“, искат да им бъде предоставена не само информация затова колко струва цялостната организация и провеждането на референдума, а подробна справка за всички извършени разходи за материали, услуги и възнаграждения на избирателни комисии, както и за други договори или разходи, свързани с местното допитване до гражданите на общината. А сега, след като спечелиха делото, заявяват намерението си да обявят публично тази информация, която, според тричленния състав на Върховния административен съд “има характер на служебна по смисъла на чл. 11 от Закона за достъп до информация“. Разбира се, след като община Стара Загора я предостави.

Решението на върховните административни съдии по това дело излиза почти едновременно с друго решение на Административния съд в Стара Загора, което задължи кметът Живко Тодоров да предостави информация затова на кои е медии плащал и колко през последните две години. Тази съдебна практика е адмирирана от гражданите в социалните мрежи и показва, че надеждата им законът да започне да се прилага еднакво за всички е все още жива. А може би и не илюзорна.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам