BG | EN

Втори дубъл за поемане на общински дълг в Силистра, но този път с лихви

Силистра
Снимка: Тодор Стойчев

На последното си редовно заседание общинският съвет в Силистра прие две решения, с които за втори път одобри поемането на заем за дофинансиране на европроектии изпълнявани от местната администрация.

Такова одобрение за заем беше поискано от кмета на общината в края на 2022 г. и то беше дадено от съветниците на специално свикано в началото на декември извънредно заседание. Тогава искането се обосноваваше с нуждата на общината от средства за финансиране на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014-2022 г.. Това са проектите за ремонт на покрива на градската галерия, изграждането на мрежата от велоалеи в града и на рампа на брега на Дунав.

Предложението тогава беше за  отправяне на искане до Министерство на финансите за отпускане на временен безлихвен заем. Сумата в искането беше определена на 5 млн.лв. Като мотиви за недостига на средствата на общината да финансира проектите бяха изтъкнати Ковид пандемията, ръста на цените на енергоносителите, материалите и храните, както и войната в Украйна. Повече за първото искане тук

Тези дни обаче се разбра, че с писмо да общината Министерство на финансите е отказало да отпусне заема.  С писмото, което беше прочетено на заседание в постоянната комисия на общинския съвет по бюджет, освен че отказват да отпуснат заема от Министерство на финансите насочват още общината да търси средства от “Фонд ФЛАГ” ЕАД.

Но този път заемът е със съответните лихви и такси. А от общината бяха изчислили вече по-прецизно нуждата от средства и сумата от 5 млн.  бе намалена на 4,3 млн. Тази обща сума беше гласувана с две отделни решения, разделена за различни проекти – с едното се одобри заем от 3 273 853, а с другото 1 079 088. Срокът е 12 месеца.

Заемите целят да обезпечат редовните плащания на общината по проектите до възстановяване на средствата от управляващия орган. При предното гласуване имаше участие с критични изказвания на отделни общински съветници относно  проектирането на един от проектите – велоалеите, и че ще трябва да гласуват на сляпо, защото не знаят какво ще излезе накрая. Този път обаче нямаше такива критики и изказвания и предложението беше гласувано.

Но освен проблеми с проектирането, въпросните проекти имат и проблеми с признаването на разходите от управляващия орган, което е по-важното за изплащането на дълга. Парите, с които ще се изплаща дълга към Фонд “Флаг”, са от тези, които ще бъдат вазстановени от управляващя орган. Заради нарушения при начина на провеждане на обществените поръчки обаче има наложени сериозни финансови корекции. Първо беше наложена корекция от 25 % върху разходите за проекта за велоалеите, която беше обжалвана от общината. Последва нова корекция за същия проект от 10 % за друго нарушени и в момента се води дело пред ВАС.

Ремонтът на покрива на художествената галерия също има наложена корекция от 10 %. За него се води дело пред силистренския административен съд. Всичко това поставя сериозно въпроса откъде ще дойдат парите за изплащането на дълга. В докладните е посочено, че ще се плаща от възстановените пари от управляващия орган, но алтернативно е посочен като източник и бюджета на общината, и е много вероятно да се отделят средства от него.

Междувременно на сайта на Фонд Флаг е публикувано съобщение, че на 16-ти февруари съветът на директорите на държавното дружество е одобрил отпускането на искания кредит от Община Силистра – тоест шест дни преди провеждане на заседанието на общинския съвет в Силистра, което се проведе на 23-ти февруари.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините