Водата в селищата по поречието на Марица все още не става за пиене

Илюстративна снимка на analogicus от Pixabay

Започна захранването на системата за водоподаване и в последните населените места от общините Симеоновград, Харманли и Любимец. Така вече и петте общини в област Хасково, в които градове и села черпят вода от басейна на река Марица, са с възстановено водоснабдяване. Информацията е на областната администрация в Хасково.


Водоподаването към 48 населени места по протежението на река Марица беше спряно в понеделник вечерта заради съмнения за замърсяване на реката след като 28 крави умряха след водопой на един от каналите на река Марица.
Пробите от канала, от който са пили вода животните, показаха наднормено съдържание на нитрати, нитрити и азотно съединение. Количеството на нитритите, открити в канала, са били 350 пъти над нормата. А според пробите, взети от Министерство на околната среда и водите, в точката на заустване на Северния колектор на химическото предприятие „Неохим“ АД в река Марица са установени значителни превишения на нормите.

При изследванията на кладенците и притоците на Марица, не бяха открити вещества, които да представляват опасност за здравето на хората. 

Така вчера започна поетапното възстановяване на водоподаването в района.
Водата обяче остава забранена за пиене и готвене до излизане на пробите, взети от РЗИ-Хасково от краен потребител, съобщава още от областната управа в Хасково.

Прокуратурата образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител за замърсяване на водата.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам