BG | EN

Всеки пети в Шуменско е с висше образование, но кадрите са концентрирани в областния град

Илюстративна снимка: Brian Merrill от Pixabay

Всеки пети в региона е с висше образование, но кадрите са концентрирани в Шумен.

През последните 36 години образователната структура в Шуменска област значително се подобрява. Увеличава се броят на хората с висше и средно образование, и намалява делът на жителите с основно и по-ниско образование.

Данните са от националното преброяване през 2021 г. и бяха обявени тази седмица от регионалната статистика.

Въпреки общото подобрение, има значителни разлики в образователната структура както по общини, така и по вид населени места.

Към 7 септември 2021 г. с висше образование в област Шумен са 26 861 души, или почти всеки пети жител на региона (18.8%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване, относителният дял на висшистите се увеличава с 4.3 процентни пункта.

Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 22.7%, а на мъжете – 14.6%

Значителни са различията в образователната структура по местоживеене. Докато относителният дял на хората с висше образование в градовете е 26.2%, то в селата е 6.6%, или близо четири пъти по-малко.

За 10 години жителите на Шумен са се стопили с 15 % – тук

Сред 10-те общини в областта най-висок е относителният дял на висшистите в община Шумен – 27.9%, следвана от общините Велики Преслав (14.4%) и Нови пазар (12.8%). Най-нисък е делът на висшистите в общините Хитрино и Никола Козлево – по 4.5%.

В страната най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%).

Област Шумен заема 16-то място сред всички 28 области в страната по този показател.

Половината от жителите на региона са със средно образование

Към 7 септември 2021 г. в област Шумен завършилите средно образование са 63 960 души, или 47.4% от всички с образователна степен.

Продължава положителната тенденция на намаляване на хората с ниско или без образование. Завършилите начално образование в областта са 10 648 души. Започналите, но незавършили начално образование са 6 751, а никога не са посещавали училище 1 116 души. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението намаляват съответно с 3.6, 0.8 и 0.4 процентни пункта по тези категории.

Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише, и е традиционен въпрос в преброяванията на населението, посочват от НСИ. Докато през 1992 г. 2.5% от хората на 9 и повече навършени години в област Шумен са били неграмотни, то този дял спада до 1.3% през 2021 г.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.5%) отколкото в градовете (0.5%).

Сред общините на област Шумен най-висок е относителният дял на неграмотните в община Никола Козлево (3.6%), а най-нисък в общините Шумен и Велики Преслав, съответно 0.5 и 0.9%.

По дял на неграмотното население област Шумен се нарежда на 13-то място в страната. Относителният дял на неграмотните е най-висок в областите Сливен (5.0%) и Кърджали и Ямбол – с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) – 0.4%.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините