Вода само от водоноски за севлиевски села, държавата няма 5 млн. лв., за да реши проблема

Водоноската пред Дома за стари хора в с. Добромирка трябва да осигури хигиената и нуждите за бита на домуващите и персонала
Снимка: За истината

Драстичен воден режим е въведен от 14 септември т.г. за цялата територия на община Севлиево. В шест от селата (Богатово, Търхово, Ловнидол, Идилево, Добромирка, м.”Севлиевски лозя” ) вода изобщо няма да се подава, живеещите в тях разчитат единствено на водоноски, от които водата не става за пиене и готвене. В други десет села вода ще има три дни в седмицата, но само вечер и през нощта, докато свърши в резервоара. За трета група населени места водата ще се пуска през ден или два, според количеството, което постъпва във водопровода.

Докога ще продължи режимът, никой не знае. Ако се съди по кметската заповед, при продължаване на засушаването „режимът ще бъде променен“, което означава, че само дъжд спасява положението.

Вариантът държавно финнасиране очевидно не е в плановете на правителството, а за европейско ще се чака новия програмен период, въпреки, че проблемът е актуален от началото на този.

Суша и бездействие

Рязкото засушаване е основната причина за безводието, но не единствената. Докато години наред в Севлиево всички говореха за язовир, за който държавата от края на миналия век не успява да задели пари, днес темата е изместена от необходимостта да се ремонтират довеждащите водопроводи.

В Севлиево те са два – източен (етернитов) и стоманен. Началото и на двата е от Пречиствателната станция за питейно водоснабдяване в с. Стоките.

Пътят на водата, която постъпва в стоманения (захранва Севлиево и част от селата), е от района на ВЕЦ „Видима“ край Априлци. Този водопровод е дълъг малко над 20 км и през 2018 г. половината от него бе основно ремонтиран след граждански протести и подписка, в която половината население се подписа с искане за язовир.

Държавата обаче пресметна, че не е рентабилно да се извадят 50 млн. лв. за водоем, проектиран за далеч по-голямо потребление и успя да убеди местното население, че ще елиминира трийсетгодишните водни режими с ремонт на водопроводите. Логиката в решението беше, че така ще се спрат течовете по трасетата, ще бъдат похарчени по-малко пари, а безводието ще бъде елиминирано за далеч по-кратки срокове.

Започна се с ремонт на водопровода, захранващ града и част от селата, като изцяло бяха подменени тръбите на половината от него за близо 8 млн. лв. (въпреки, че в генералния план за водоснабдяване на общината за целия водопровод са заложени 4 млн.лв.), отпуснати спешно от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Другият водопровод, който е в посока Велико Търново, е на 60 години. Дължината му е 33 км., по които изтича над 85% от водата, заради ръждясалите муфи, свързващи тръбите на съоръжението.

За спешната необходимост от ремонт на този водопровод в Севлиево се говори от четири години, през които основната причина да не се започне работа по подмяна на тръбите е липсата на пари. Затова преди седмици от опозицията попитаха кмета на общината на кои врати е чукал за финасиране. Не каза.

Пари няма, действаме

За да се подобри положението с изтичащата вода през водопровода с изтекъл екплоатационен срок, не трябва много. Според инвестиционния проект, който е във фаза „работен“, първите 20 км от него са с най-големи водозагуби, затова почти сигурно е, че ако се подменят тръбите на този участък, водата ще стига до чешмите на хората, вместо да изтича по нивите. Проектната стойност на въпросния участък е 19.5 млн. лв., но тъй като е разделен на подучастъци, парите няма да се дават наведнъж, т.е. при добро планиране инвестициите ще бъдат разхвърляни за около две, три години – толкова, колкото в Севлиево чакат държавата да заложи средствата в някой от годишните си бюджети.

Засега има 1.4 млн. лв. Нищожна сума, която гарантира ремонт на първия подучастък, дълъг 1,4 км. За него има издадено разрешително за строеж, проведени са необходимите процедури за избор на изпълнител, строителен и авторски надзор и според кмета на Севлиево работата може да започне веднага. Защо не започва, никой не знае.

Ремонтът на втория подучастък, дълъг 5.4 км, ще струва 4.9 млн. лв. И за него са проведени процедури по избор на изпълнител и надзор, на 30 юли т.г. Общината е сключила и договор с изпълнител, но заради липса на финансиране договорът е сключен при отлагателно условие, т.е. изпълнението му ще се счита възложено при наличие на необходимите средства за изпълнение. Ако това не стане, договорът може да не се изпълнява, а всяка от страните има основание да го прекрати едностранно без предизвестие, след като минат три месеца от сключването му.

Освен че няма пари за тази част, тя няма и разрешително за строеж, което не било проблем, изисквало малко време, защото става дума за част от вопровода, която се намира на територията на съседната община Габрово, обясни Иван Иванов.

Само за последните два месеца от началото на антиправителствените протести Кабинетът Борисов 3 раздаде стотици милиони лева за бонуси на държавните служители и по-високи заплати в администрацията. Стимулирането не е заради предстоящите избори, когато и да са те, а защото, според обяснението на министерствата, чиновниците се оказаха на първа линия в борбата с пандемията.

В същото време държавата, загрижена силно за мотивацията на чиновниците, не може да задели 5 млн. лв., за да започне веднага ремонт на част от водопровода-решето, който е довеждащ само на хартия, защото в действителност не довежда водата до домовете на хората.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам