Водата в област Габрово става 3.40 лв за кубик

Илюстративна снимка: За истината

С решение на КЕВР, от 1.06.2022 г. за водоснабдителните и канализационните услуги на територията, обслужвана от ВиК Габрово ще се плаща 3.40 лв. с ДДС за кубик вода.

Увеличението е с 78 стотинки спрямо сега действащите цени на оператора (в момента цената на кубик вода е 2.62 лв. с ДДС. Тази цена е в сила от 2021 г.). 

Сегашното увеличение няма да е за дълго, ако се съди по бизнес плана на водоснабдителното дружество, който е за петгодишен период. В него за 2023 г. се предлага цена от 2.63 лв. с ДДС, а до 2026 г. цената на водата ще премине границата от 4 лв. (след пет години е заложена цената на кубик вода 4.50 лв. с ДДС).  

Увеличението на цената на водата от ВиК дружеството неракоха „непопулярна, но наложителна мярка за нормалната работа в условия на непрестанно растящи цени на ток, горива, строителни материали и минимална работна заплата“. 

Паралелно с новата по-висока цена от ВиК габрово планират инвестиции в размер на близо 1.3 млн. лв. до края на тази година. В съобщение, разпратено този следобед до медиите са посочени и планираните инвестиции по общини.

За община Габрово е предвидена реконструкция на водопроводи на улиците „Златна нива”, „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Родопи”, „Рила”, „Бузлуджа”, „Бедек”, „Найден Геров”, „Люлякова градина”, „Иван Андрейчин”, „Никола Войновски”, „Малина”, на няколко улици в кварталите „Тончевци“ и „Негенци“, както и в селата Поповци, Кметовци, Гъбене, Лесичарка.

В община Дряново ще бъдат реконструирани водопроводи на улиците „Васил Левски”, „Христо Ботев”, „Сава Йотов”, „Матей Преображенски”, „Трети март”, на селата Царева ливада, Керека и Ганчовец.

В Община Трявна е предвидена реконструкция на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Индустриална”, „Стара планина”, „П.Р.Славейков” и „Станков дол”.

В община Севлиево ще се реконструират водопроводи на улиците „Иван Преснаков”, „Никола Дабев”, „Сава Тошев”, „Света Троица”, „Гочо Москов” и в селата Крушево, Млечево, Кръвеник и Стоките. Реконструкции на канализационна мрежа, сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са неизменна част от предстоящите инвестиции.

За следващите 4 години инвестициите ще са за по над 1 300 000 лева годишно, уверяват от ВиК Габрово. Със собствени средства дружеството ще рехабилитира водопроводна мрежа с дължина от 20-22 км годишно. Предвижда се намаляване на загубите на вода средно с по 1,1% на година, като общите загуби, отчетени за базовата 2020 г. – 58,40%, ще намалеят до 53,18%. Ще се повишава качеството на услугите, ще намаляват авариите, се казва в съобщението от оператора. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам