BG | EN

Причината за тежката миризма над Варна е установена, но нарушение на закона няма

Снимка: EcoVarna

Виновникът за острата миризма на фекалии, която се стелеше над половин Варна от края на миналата година почти до средата на февруари, е открит. Той обаче не е нарушил закона и не е санкциониран. Това установяват поне две институции във Варна, до които ЕкоВарна изпрати писма за достъп до обществена информация.

От остра задушлива миризма на отходен канал се жалваха варненци, живеещи и работещи в районите на Западна промишлена зона (ЗПЗ), Кайсиева градина, Владиславово, Трошево, Младост. „Някои дни беше толкова непоносимо, че не можехме да си отворим прозорците или да излезем навън. Не можеше да се диша“, разказва Мария Иванова, която работи в ЗПЗ от години и до сега не е ставала свидетел на подобна ситуация. Тя сигнализира на Зеления телефон в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ). От там й съобщават, че на ден получават десетки подобни сигнали и, че работят по случая.

На официалното ни запитване от РИОСВ отговориха, че при тях са постъпили 23 сигнала от началото на година до 9 февруари за неприятни миризми на оборска тор и фекалии в района между Западна промишлена зона и с. Тополи. Всички те били с „различни предполагаеми източници“.

На 2 февруари от екоинспекцията извършват проверки на място. Установяват, че „в землището на с. Тополи се извършва торене на земеделски земи с животински биологичен тор чрез разпръскващо ремарке“. След разпръскването било извършвано разораване на обработваните площи. На неразораната част от нивата били налични купове оборска тор, както и разпръснати количества.

Обработваните земи с площ от 600 дка са разположени на юг от Главен път № 4 под Летище – Варна, зад база на „Темпотранс“ (бетонов възел) до черен път в южна посока, свързваща стадиона на с. Тополи с Пивоварния завод, и до канал в източна посока, представляващ граница на землищата на с. Тополи и район „Владиславово“.

Екоинспекторите установяват, че свинекомплексът в с. Слънчево, собственост на „Манекс сън” АД, извършва доставка на оборска тор до ЗК „Тракия“ в с. Тополи, с цел оползотворяване на страничен животински продукт. Извършват проверка и на площадката на свинекомплекса. „Не са констатирани нарушения на условията, касаещи разпространението на интензивно миришещи вещества в издаденото Комплексно разрешително на дружеството“, сочи заключението от инспекцията. Сигналите са препратени към ОД „Земеделие“ – Варна и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за предприемане на действия по компетентност.

Десетки дървета изгоряха „случайно“ на варненската ул. „Зеленика“, за да разчистят строителен терен

В отговор на запитване по Закона за достъп до обществена информация от ОДБХ заявяват, че са „спазени изискванията, свързани със срокове и норми на наторяване, и агротехническите изисквания по отношение на внасянето на оборска тор в почвата“. В момента на проверката агротехническите мероприятия по внасяне на оборска тор в почвата били приключили и вече не се усещали неприятни миризми. „При проверката не са установени нарушения и не са съставени актове“, посочват още от областната дирекция.

Снимка: EcoVarna

Още в началото на декември, когато са подадени първите сигнали за остра миризма, от РИОСВ – Варна, извършват проверки и на други обекти, все със същите констатации.

Един от тях е екарисажа между с. Тополи и с. Казашко, от където се предполага, че идва „аромата“. „Инсталацията е в нормален работен режим. На 19 и 20 декември е извършен монтаж на нова озонаторна система и в момента на проверката се извършва тестване на инсталацията. Извършен е обход на с. Казашко и с. Тополи, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията“, е записано в констатациите.

Друг сигнал през декември за остра миризма на сероводород сочи за източник девненските заводи. От РИОСВ – Варна, изискват данни от автоматичните системи за собствени непрекъснати измервания на „Солвей Соди“ на 11 и 12 декември м.г. „Няма регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители. За разглеждания период няма възникнали аварийни ситуации или нарушения в нормалния технологичен режим на инсталациите на дружеството“, се посочва в резултатите от проверката.

От неприятни миризми, особено през летните месеци, от години страдат жителите на Разград. През последната година там се състоя нарочна сесия на Общинския съвет по темата, на която присъства и министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. По думите му, въпросът с миризмите не е ясно решен не само в Разград, не само в България, но и на европейско равнище. „Подготвя се актуализация на директивата за чистотата на атмосферния въздух и въпросът за миризмите остава засега неясен“, заявява министърът. Причината за това, според него, е, че „миризмата като миризма не е проблем на околната среда по начина, по който околната среда е институционално дефинирана“.


Тази статия е създадена от „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ (ОЦОСУР) в рамките на проекта за подкрепа на независими регионални медии на Сдружение с несторанска цел „Про веритас“. Мненията, споделени в него са на ОЦОСУР и не непременно са споделени от „Про веритас“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините