BG | EN

ВиК – Шумен дължи близо половин милион лева за вода от язовир „Тича“

Снимката е илюстративна. Снимка: pixaby.com

Административният съд  в Шумен отхвърли жалбата на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД срещу акт за публично вземане на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ –  Варна, съобщиха от съда. 

Според него, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД дължи почти 485 500 лева – такса за 2017 г. за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“. С разрешенията на ВиК е предоставено правото на водоползване за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, община Шумен, гр. Велики Преслав, с. Драгоево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Златар, с. Суха река, община Велики Преслав.

Съдът е възприел жалбата за неоснователна и недоказана, отхвърляйки твърденията на дружеството за допуснати нарушения на процедурата по издаване на акта и за неизправност на измервателните уреди.

Съдебният състав е посочил още, че представляващият дружеството лично е декларирал количествата с декларация от 26 януари и доклад от 14 март 2018 г.. По тези съображения съдебният състав е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.


Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините