Ваксинирането срещу COVID-19 в България ще протече в 5 фази

Image by Vesna Harni from Pixabay

Правителството одобри Национален план за ваксиниране срещу COVID-19. Според плана, ваксинирането ще протече в 5 фази, като първо ще бъдат поставени ваксини на всички лекари в болничната и доболничната помощ, всички медицински сестри, санитари, зъболекари, фармацевти и помощник-фармацевти, които желаят това.

Във втората фаза попадат потребители и персонал на социални инсттуции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

Във фаза 3 са служителите, участващи в дейности по поддържането на държавата, например тези във ВиК сектора.

Във фаза 4 са поставени възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи заболявания, а в последната пета фаза попадат всички от уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с начина им на живот.

Графикът по изпълнението им ще зависи от това кога какви количества ще бъдат налични. Ваксините ще са доброволни и безплатни, като на хората ще бъде
дадена възможност да избират коя от наличните ваксини да им бъде поставена. Индикациите на всяка от тях ще им бъдат разяснявани от лекар, който ще
преценява и здравословното състояние на човек преди ваксинацията. Не се предвижда хората да бъдат тествани задължително за коронавирус преди да бъдат
имунизирани, но могат да го направят по желание.

Здравният министър Костадин Ангелов увери, че няма да има български гражданин, който да иска да бъде ваксиниран и да не получи желаната от него ваксина.
Страната ще бъде разделена на 6 региона според Националния план за ваксините, като всеки един от тях ще има отговорник, който ще извършва централната логистика – РЗИ-Враца, РЗИ-Велико Търново, РЗИВарна, РЗИ-Бургас, РЗИ-Пловдив, РЗИ-София. Те ще работят в сътрудничество с ръководителя на
Координационния щаб Красимир Гигов.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам