България остава най-корумпираната страна в ЕС

Сравнението между индексите на страната ни и на останалите държави от Европейския съюз показва не само липса на развитие, но и откроява тенденция към сериозно изоставане

Графика: Transparency International Bulgaria

България остава най-корумпираната страна в Европейския съюз, сочи и тазгодишният Индекс за възприемане на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“. Страната ни е на 74-то място в световната класация, с 43 точки, което е с една по-високо от миналата година, но все още далеч от средната стойност на индекса, която е 50 пункта.

Изследването се публикува всяка година от 1995 година и отразява анализи, оценки и възприятия относно нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни. Индексът отразява възприятията за корупцията в цялост, като включва и способността на държавата да налага прозрачност и отчетност, ефективното съдебно преследване, защитата на разобличаващите корупция, на журналистите, несъразмерната административна тежест, степента на овладяване на държавата, административните услуги и др.

Графика: Transparency International

По думите на изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ – представител на Transparency International в България, Калин Славов, когато една държава е под средната стойност на индекса, това означава, че има системни или дълбоки проблеми с корупцията.

В последните 7 години България устойчиво се задържа на това ниво. От страните от ЕС най-близко до България в индекса са Унгария и Румъния, които в последната година претърпяха сериозни критики по отношение на борбата с корупцията и правовия ред. „Тук трябва да отчетем, че не ние се качваме към тях, а те слизат към нас“, коментира Калин Славов.

Графика: Transparency International

Резултатите от изследването показват, че скандинавските държави отново заемат водещите позиции в регионалната класация. Първо място в европейската класация заема Дания, следвана от Финландия, Швеция и Швейцария. Оценките на тези страни свидетелстват за ефективно прилагани правила, регулиращи поведението на политиците и на държавните служители, както и за наличието на стабилни системи, осигуряващи прозрачност и отчетност при функционирането на институциите.

Сравнението между индексите на България и на останалите държави от ЕС показва не само липса на развитие в рамките на един относително дълъг период – на фона на тенденциите при други държави-членки на ЕС индексът на България откроява тенденция на сериозно изоставане, пише в анализа.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам