BG | EN

„За Земята“: България е пред криза с достъпа до правосъдие по екологични дела

Снимка: podtepeto.com

Сигнали, свързани със сериозните опасения, че България системно нарушава правата на гражданите, свързани с околната среда, ще бъдат изпратени до международни институции, съобщи регионалното издание „Под тепето“. На 9 ноември Комитетът за спазване на Орхуската конвенция към ООН, която гарантира достъпа до информация и екологично правосъдие, е приела за допустима жалбата на неправителствената екологична организация „За Земята“.

„Под тепето“ цитира експертите на екологичната организация, според която разглеждането на екологични дела за обекти от национално значение само от една съдебна инстанция, при това за срок от 6 месеца, е в нарушение на Орхуската конвенция. Промяната беше гласувана от Народното събрание миналото лято за рекордните 16 дена и без обществено обсъждане. В резултат на нея въпросът дали да премине автомагистрала през най-богатата биологична зона в Европа — Кресна, се реши само на една инстанция, припомня изданието.

От „За Земята“ са повдигнали и въпросите за увеличените съдебни такси за неправителствени организации (370 лв.) спрямо 70 лв за държавни органи и някои търговски организации, както и тези за екологични дела, достигащи до 4500 лв. Промените предстои да влязат в сила от 1 януари 2019 г.

Невъзможността на граждани и организации да обжалват Програмите за качеството на атмосферния въздух също е елемент на жалбата. В нея е включено и твърдение за враждебната среда, в която екологичните организации са заставени да работят, като се посочват изказвания от трибуната на Народното събрание при приемането на спорните промени в Административнопроцесуалния кодекс това лято, пише още „Под тепето“.

„Свидетели сме на законодателна дейност, която цели ограничаване на правото ни на благоприятна околна среда“, споделя адвокат Регина Стоилова, цитирана от пловдивското издание, като пояснява, че чрез отслабване на съдебния контрол и драстично увеличени съдебни такси, граждани и организации ще са значително затруднени да потърсят правата си спрямо отделни инвестиционни проекти.

Според изданието, България е в деликатна позиция спрямо Орхуската конвенция, тъй като все още не е изпълнила решение на Комитета от 2012 г., с което страната ни е заставена да предостави на обществеността възможност да обжалва общи и подробни устройствени планове. При отправено предупреждение за спиране на правата по Конвенцията новата процедура значително усложнява международната позиция на страната ни.

На заседанието за допустимостта на жалбата на екологичното сдружение, представител на организацията Earth Justice е коментирал, че видно в България е налице враждебна среда за работа на организациите и делото трябва „спешно“ да се разгледа от Комитета. България има 5 месеца да отговори на жалбата, допълва „Под тепето“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините