BG | EN

Бургаският административен съд отхвърли жалбата на областния управител по казуса „Силистар“

Плажът Силистар и пътят, който води до него
Илюстрация: Google maps

Бургаският административен съд отхвърли жалбата на областния управител по казуса „Силистар“. През август Общинският съвет в Царево прие докладна записка, според която промяна на Подробния устройствен план в района. Тогава кметът Георги Лапчев обясни, че целта е по този начин да се създаде път към плажа, който да премива през частен терен. Екоорганизации тогава сигнализираха, че по този начин се дава зелена светлина за застрояването на „Силистар“. Освен изграждането на път, в докладната записка беше описано и искане за промяна на предназначението на терена от „за ниско строителство до 10 м.“ в УПИ I – за  „за вилни сгради“ до 5.5 м.

След обществения отзвук, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков внесе жалба в Бургаският административен съд. Той посочи, че имотът се намира в ПП „Странджа“ и трябва да има съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В закрито заседание, Бургаския административен съд прецени, че областният управител не е заинтересована страна по този казус. В мотивите си магистратите се позовават на Закона за устройство на територията, в който се посочва, че заинтерисованите лица са „собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП-а“.

Поради тази причина съдът остави без разглеждане заповедта, с която областният управител обжалва докладната записка на общинските съветниците от Царево.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините