BG | EN

„Бургасбус“ отново е на загуба въпреки уверенията на кмета и поскъпването на билетите

Снимка: burgasbus.info

Над половин милион лева е загубата на общинското предприятие „Бургасбус“ за миналата година. Това показват данните от публикувания отчет на общинските еднолични търговски дружества за 2018 г.

През май миналата година стана ясно, че заради въвеждането на проекта за Интегриран градски транспорт, „Бургасбус“ е на загуба от близо 4 млн. лева.

„Една от причините за загубите е това, че европейската програма не позволяваше да прехвърлим автобусите, които спечелихме по проект, на „Бургасбус“ и се налага предприятието да плаща наем на общината“, обясни кметът Димитър Николов по време на отчета на дружеството през миналата година в Общинския съвет.

Тогава той посочи, че не се притеснява за финансовата сигурност на предприятието. „При налагането на новата система, беше прогнозирано, че ще се мине през такъв критичен период. По-голямата част от тази загуба е счетоводна и е свързана с покриването на големите инвестиции. С добър маркетинг и мениджмънт мисля, че няма да има проблем пред „Бургасбус“, обясни кметът.

След това бяха въведени мерки за оздравяване на предприятието, сред които беше и поскъпването на билета за градския транспорт. И така постепенно билетът, закупен на борда на превозното средство, от 1 лв. стана 1.30 лв., а след това и 1.50 лв. Уверенията на местната администрация бяха, че в края на 2018 г. „Бургасбус“ дори ще бъде на печалба.

Според сегашния доклад, внесен от зам.-кмета Красимир Стойчев, за 2018 година дружеството е намалило загубите с 3,4 млн. лв. спрямо предходната година. Въпреки това приходите не компенсират извършените разходи. „Увеличените приходи от продажби с 14 % спрямо 2017 г. са основно от  транспортни услуги  – с 12 %, от автогарово обслужване – с 13 %, услугите от сервизна дейност са увеличени 19 пъти, а от продажба на горива с 24 %“, пише още в отчета. Посочва се и че дружеството е направило инвестиции със собствени средства, сред които ремонт на Автогара „Запад“, отделени са средства в интегриране на системата за контрол и управление на масовия градски транспорт, закупен е и програмен продукт. Всичко това е остойностено на 523 хил. лв. И през тази година ще продължи обновяването на автобусите, като за целта ще се търсят средства от европейски проекти.

Въпреки загубите, общината предлага подновяване на договора с управителя на дружеството

В Общинския съвет е внесена и друга докладна записка за избор на управител на „Бургасбус“. Причината е, че договорът с досегашния Петко Драгнев изтича на 13 юни т.г.. Зам.-кметът Красимир Стойчев предлага отново той да бъде назначен на тази длъжност и за следващите три години. „В периода на управление на Петко Драгнев се извърши пълна модернизация на градския транспорт, дружеството работи усилено за подобряване качеството на транспортната услуга, модернизиране и обновяване на автобусния парк. През настоящата година значително се подобри финансовият резултат“, се посочва в мотивите на предложението. 

Кои други общински дружества завършват годината на загуба

Бившето вече общинско предприятие „Хляб и хлебни изделия“ също завършва 2018 г. на загуба. Въпреки че през 2016 г. и 2017 г. е било на печалба, то за миналата година загубите са в размер на 308 хил. лв. От администрацията припомнят, че са предприети мерки за оздравяване на дружеството, но заради задълженията към доставчици те не са дали резултат. След това се проведе процедура по вливане на „Хляб и хлебни изделия“ в друго общинско дружество „Бургаски пазари“.

Сред предприятията, които отчитат загуби за предходната година, е и „Медицински център III“. Там загубите са в размер на 34 хил. лв. През 2017 г., обаче, те са били значително по-големи, в размер на около 1 млн. лв.

На загуба, в размер на 26 млн. лв., завършва 2018 г. и за „Специализираната болница за активно лечение по ПФЗ – Бургас“.

Всички останали общински дружества завършват годината на печалба

Най-добри показатели отчита „Чистота“ ЕООД – над 1,5 млн. лв., „Обреден комплекс“ – близо 150 хил. лв. и „Бургаски пазари“ – над 100 хил. лв.

При част от предприятата, които са на печалба, прави впечатление, че тя е намаляла значително в сравнение с 2017 г. Такъв е примерът с „Комплексния онкологичен център“. За 2018 г. дружеството отчита печалба от 48 хил. лв, а за 2017 г. тя е била близо 1 млн. лв. „Намалението на печалбата е в резултат на увеличените разходи за външни услуги за поддръжка на оборудване за софтуер с 542 хил. лв., 409 хил. лв. разходи за възнаграждения и 41 хил. лв. за външни медицински услуги. Увеличените общи приходи от 6 % са в резултат основно от приходи от продажби по договор с РЗОК, в размер на 1,5 млн. лв.“, поясняват от администрацията. В докладната записка се посочва, че  дружеството е стабилно, задълженията се покриват с наличните активи, а финансирането на дейността се извършва изцяло със собствени средства.

Обратна е тенденцията при „Центъра за психично здраве“. През 2017 г. дружеството е завършило с печалба от 1 000 лв, а през миналата година тя е била 20 хил. лв. Причината за това са увеличените приходи от финансиране от Министерството на здравеопазването.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините