Близо 9 млн. лв. ще получи Хасковска област за горски пътища

Илюстративна снимка: gavriel kim от Pixabay

Обществени поръчки за основен ремонт на горски пътища на стойност близо 9 млн. лв. са обявили няколко общини в Хасковска област. В Ивайловград и Стамболово всеки от проектите е на еднаква стойност – почти 1.9 млн. лв. , за Симеоновград цената е 2.3 млн. лв., а за Любимец – 2.8 млн. лв.

Целта на основните ремонти е „осигуряване на необходимата носимоспособност на пътната настилка, подобряване на ситуационните елементи в съответствие с действащата нормативна уредба при максимално придържане към съществуващата теоретична пътна ос“.

Навсякъде се предвижда изграждането на резервоари за противопожарни нужди.

По цитираната мярка допустими за финансиране са само горските територии, класифицирани като средно или високо рискови от възникване на пожар.

Финансирането се извърша от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. за предотвратяване и възстановяване на щети по горите от пожари, природни бедствия и катастрофични събития.

Срокът на подаване на документи изтече в началото на миналия месец, но все още няма информация колко и кои са кандидатите за изпълнението на поръчките.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам