Близо 50% неизпълнение на приходите в бюджета през 2019 г. отчита кметът на Смолян

„Дупката“ е за сметка на ремонти на улици и пътища, водопроводи и разширяване на гробищни паркове в общината

Николай Мелемов – кмет на Смолян Снимка : „Отзвук“

Едва 53% процента е изпълнението на собствените приходи в бюджета на Община Смолян за 2019 година. Това сочи отчетът на кмета Николай Мелемов, внесен в Общинския съвет. Той ще бъде разгледан на заседанието на 24 септември като първа точка от дневния ред.

При заложени приходи от 18 милиона и 767 лева, Мелемов отчита едва 10 милиона и 66 хиляди лева, или над 8 милиона и 700 хиляди лева по-малко. През 2019 г. кметът на Смолян е разходвал почти 43 млн. лева, от които 33 млн. лева са трансферите от централния бюджет.

Най-голямо неизпълнение е отчетено в параграф „Постъпления от продажба на нефинансови активи“. От планираните 8 милиона и 479 хиляди лева, в местната хазна са влезли едва 323 хиляди лева, или едва 0,004%.

Осемстотин хиляди лева е неизпълнението на приходите от такси, от които над 550 хиляди по-малко от такса битови отпадъци (при заложени 3 милиона и 600 хиляди са събрани 3 милиона и 41 хиляди лева), над 100 хиляди лева по-малко са приходите от технически услуги (планирани 332 хиляди, постъпили 210 хиляди).

В отчета прави впечатление, че

смолянчани са добри данъкоплатци и чинно си плащат налозите.

Заложените в бюджета данъчни приходи през 2019 г. са 4 милиона и 92 хиляди лева, а събраните – 4 милиона и 108 хиляди лева, т. е. с 16 хиляди лева повече.

Неизпълнението на приходите по никакъв начин не се е отразило разходите за заплати, въпреки че половината бюджет на Община Смолян отива за възнаграждения и осигуровки. При планирани 22 милиона и 314 хиляди лева, за заплати са платени 22 милиона и 182 хиляди лева, или само 132 хиляди лева по-малко. Спестени са 4 милиона от средствата за издръжка.

Неизпълнението на бюджета се е отразило най-вече в инвестициите в публичната среда –

ремонт на улици, общински пътища, водопроводи, детски площадки, гробищни паркове, едва 35% – около 5 милиона лева от планираните 14.

Каква е причината за структурния дефицит, или казано по-разбираемо, за

„дупка“ от близо 9 милиона лева в бюджета Смолян,

Мелемов не дава обяснение никъде в отчета си. Финансисти считат, че кметът на Смолян е заложил твърде оптимистични разчети за приходи от продажби на нефинансови активи – земи и сгради. Самият той обаче не смята така. „Проектът на бюджет за 2019 г. е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.“ – е написал в докладната си записка до общинските съветници Мелемов.

Нещо повече, бюджетът за 2019 г., според него, „осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда, чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.“

Факт е обаче, че бюджетът на Община Смолян е осигурил едва 35% от парите за „подобряване на градската среда, „за нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.“, а на 100% – заплатите на местната администрация.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам