Фонд „Земеделие“ иска от собственици на къщи за гости в Северозападна България да върнат близо 2,5 млн. лв.

Къщата за гости в Сандански, заради която зам.-министър Александър Манолев напусна поста си, Снимка: blagoevgrad-news.com

Близо 2,5 млн. лв. ще връщат собственици на “къщи за гости” от областите Видин, Монтана и Враца, показва справка в сайта на Държавен фонд “Земеделие”. Бенефициентите са със 100% наложени санкции от фонда и ще трябва да върнат цялата получена субсидия.

Петима бенефициенти ще трябва да върнат близо 1,5 млн. лв., за своите „къщи за гости“ във Видинска област, показва справката, направена от регионалното издание „Зов нюз“. Това са ЕТ “Магура-Виктория Стефанова” по проект “Развитие на интегриран, устойчив туризъм чрез изграждане на семеен хотел в близост до пещера Магура”, с проект на стойност 384,076.99 лв.; ЕКОЛОГИКА 2 за “Екоселище “Натура” в с.Чифлик, община Белоградчик” за 391, 090.56 лв.; “ЕТ Елисавета Асенова 91” за Ремонт и преустройство на жилищна сграда в къща за гости за 240, 817.23 лв.; ЕТ “Мелитур-Биляна Георгиева Дотова” за “Изграждане на къща за гости в град Кула” за 268, 905.49 лв.; ET “Хобит Свят – Диана Маринова Маринова” за изграждане на 4 къщи за гости в с. Цар Петрово, общ. Кула за 198, 325.37 лв.

В област Монтана над половин милион лева ще връщат двама собственици на къщи за гости от региона: ЕТ ” АНГЕЛ ИВАНОВ – 88 “ за “Развитие на интегриран селски туризъм, чрез изграждане на къща за гости в с. Громшин, общ. Бойчиновци” за сумата от 165, 752.61 и ЕТ ” Панорама 3Д – Александра Чавдарова”за Изграждане на къща за гости “Панорама” в град Вършец на стойност 391, 160 лв.

В област Враца е констатирано едно нарушение в село Сираково, община Борован.
Санкцията е наложена на ЕТ “Здравко Аспарухов Цветков” за “Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в къщи за гости“ на стойност от 364, 783.05 лв.

На всички посочени по-горе бенефициенти са наложени 100% санкции по изпълнение на проектите, които са финансирани от Държавен фонд „Земеделие“. Те ще трябва да върнат цялата получена субсидия заради неизпълнение на реализирани приходи, създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия за ползване на предимство в противоречие с целите на мярката.

От проверените на място през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости към момента са обработени резултатите за 276, посочват от Фонд „Земеделие“ и уточняват, че стартира процедурата по откриване на производства по издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане на нарушителите. От фонда обръщат внимание, че са все още в етап по откриване на производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане и са длъжни да осигурят на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените вземания, като отправят писмени искания и възражения. След разглеждане на постъпилите документи от страна на бенефициерите, ДФ „Земеделие“ ще изрази своето окончателно решение, чрез издаването на нарочен акт.

По данни на Фонда, до момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам