BG | EN

Блатни истории от Варненското езеро – как държавата помогна за частното пристанище на Доган

Илюстрация: Скрийншот от видео на Антикорупционния фонд

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува днес третото видео от поредицата „Блатни истории от Варненското езеро“. Епизодът проследява необяснимите държавни преференции за бизнесите на Ахмед Доган, почетния председател на ДПС, свързани с ТЕЦ„Варна“ и прилежащото към него пристанище ТЕЦ Езерово.

Последната брънка в тази верига от държавни помощи е удълбочаването на плавателнитеканали на Варненското езеро – най-голямата публична инвестиция в пристанищнаинфраструктура за последните 50 години. В този му вид проектът ще облагодетелстваименно модернизираното пристанище на Доган ТЕЦ „Езерово“, а не държавнитепристанища Варна – Изток и Варна – Запад.

Преференциалното третиране на пристанището „ТЕЦ Езерово“

от страна на държаватазапочва веднага след като на 7 август 2018 г. Ахмед Доган го придобива от децата на бившиятранспортен министър и шеф на пристанище Варна Данаил Папазов. Нотариусът, заверилподписите по договора, е нотариус Весела Ивчева, станала известна от разследването наАКФ „Осемте джуджета“.

Видео вижте – тук.

Езерово получава удостоверение за пристанищен оператор на 13.08.2018 г. Планът зауправление на отпадъците на новото пристанище е одобрен на 31.08.2018 г. 1 На 05.09.2018г. ТЕЦ Езерово получава Удостоверение за експлоатационна годност, а на 12.09.2018 г. -Удостоверение за регистрация.

Няколко месеца по-късно, през януари 2019 г., пък министрите на транспорта и нарегионалното развитие Росен Желязков и Петя Аврамова издават заповед, с кояторазрешават изработването на генерален план на пристанището чрез обединяване наняколко нови имота около него.

Пренебрегвайки няколко закона,

държавата на практика подарява на „Сигда“ и кейоватастена на Езерово, като става партньор на частното дружество. По този начин му отдаваправото до 2054 г. да експлоатира безвъзмездно кея и пристанищните съоръжения, коитоса публична държавна собственост. Въпреки законовите ограничения, държавата поемаангажимента и да снабдява корабите, които акостират в пристанище ТЕЦ Езерово, с вода,електроенергия и всички необходими комуникации.

Чрез тези светкавични държавни намеси, само за няколко месеца, пристанище ТЕЦ Езеровое лицензирано и функциониращо и отговаря на всички нормативни изисквания заизвършване на претоварна и търговска дейност.

Планове за развитието му в близките години предвиждат

инвестиция от 89 милиона евро.

Идеята е пристанището да обработва контейнери, течни и насипни товари, а прогнозниятобем, който ще може да поеме, е 8 млн. тона годишно, почти толкова, колкото инастоящия обем на Варна – Запад. Предвижда се и изграждане на нова контейнернаинфраструктура, с която Езерово ще може да поеме 200 хил. т. контейнери на година -колкото е капацитетът на всички български пристанища взети заедно.

Тези планове за развитие на пристанище Езерово са още по-впечатляващи на фона налипсата на адекватна пристанищна инфраструктура на държавното пристанище Варна -Запад 5 и липсата на планове за цялостното му развитие. Само след цялостномодернизиране и механизация на товаро-разтоварните дейности, държавното пристанищеби могло да се ползва от удълбочаването на каналите. Още повече, че общината смята даразвива другото държавно пристанище във Варненския залив – Варна – Изток като зона заотдих и забавления.

Всичко това поставя въпроса дали частното пристанище ТЕЦ Езерово не е

основният облагодетелстван

от най-големия публичен проект за развитие на пристанищнаинфраструктура в последния половин век?

Държавните преференции към пристанището Езерово изглеждат в синхрон спривилегированото отношение, което институциите демонстрират и към другия бизнес наДоган при Варненското езеро – „ТЕЦ Варна“. Само от 2018 г. до средата на 2021 г. ТЕЦ Варнаполучава от държавата над 87 млн. лв., за да изпълнява функциите на „студен резерв“ вбългарската енергийна система, без да е ясно дали изобщо има технически капацитет, за даработи.

„Още през юни 2019 г. от Антикорупционния фонд сезирахме КЕВР, НАП и министъра наенергетиката за

съмнителните факти около придобиването на ТЕЦ „Варна“

и дейността ѝ по осигуряване на студен резерв. От 2019 г. до днес институциите недават отговор на поставените от нас въпроси. Отговор няма и прокуратурата защопредишният собственик ЧЕЗ е сключил сделка, с която на практика е подарилцентралата и прилежащото пристанище, което през 2019 г. е оценено от независимиоценители на стойност от 32 млн. евро. Прокуратурата дори отказва поименно даспомене г-н Ахмед Доган“, коментира Лора Георгиева от АКФ.

Успоредно с работата по новото пристанище се движи и обновяването на самия ТЕЦ, така чеда може да участва с три пъти по-голям капацитет в търговете за предоставяне на студенрезерв. Очакванията са, че за по-малко от две години доскоро неработещият енергиенкомплекс на Доган и пристанището към него ще генерират приходи от десетки милиони.


Текстът е препубликуван от сайта на Фондация „Антикорупционен фонд“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините