BG | EN

Да правиш бизнес в лабиринта на държавата

Всички предприемачи, на които се наложи да прехвърлят дружество във времето между 22 декември м. г. и 8 януари т.г., изпитаха на гърба си липсата на координация между институциите на държавата.

Снимка: pixabay.com

Това е история от живота на един български предприемач. Той се занимава с дребен бизнес в Габрово, който сега трябва да бъде затворен защото законодателят е свършил работата си с промяната на текстове от Търговския закон „на парче“. Предприемачът, който пожела името му да не бъде обявявано публично дава работа на трима души. След случилото се, той няма избор – трябва да затвори обектите си.

На 22 декември м.г. в закона влезе в сила нов текст, който урежда прехвърлянето на дружества. Към съществувалия и до сега чл. 15, бе добавена ал. 4. Тя гласи, че „предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, чиито трудови правоотношения са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието“. Текстът е добър и има за цел да отнеме на некоректни работодатели възможността да прехвърлят бизнес и избягнат задължителните плащания на заплати и осигуровки.

Работа на парче

Институциите, които са задължени да бъдат в услуга на бизнеса по отношение на промяната обаче, се оказаха неподготвени. И онези, на които се наложи да прехвърлят фирма в отрязъка между 22 декември 2017 г. и 8 януари 2018 г., изпитаха на гърба си липсата на координация между Националната агенция по приходите (НОИ), Националната осигурителна агенция (НОИ) и Инспекцията по труда, но и разбраха как законодателите ни работят на парче.

На 29 декември 2017 г. адвокат от габровската адвокатска колегия подава по електронен път заявление за вписване на промяна в обстоятелствата в Търговския регистър. Става дума за прехвърляне на еднолично търговско дружество, чийто собственик е починал, на негов наследник. Процедурата е проста и рутинна. Отговорът трябва да дойде в първия работен ден, следващ датата на подаване на заявлението, т.е. на 2 януари т. г.

Скрийншот от сайта на Търговския регистър

Мълчанието на институциите

На 2 януари т.г. от Агенция по вписванията мълчат. Същото е положението и на трети. На 4 януари малко след 14 ч. пристигат указания за попълване на празноти и неточности. Важна подробност е, че срокът за вписване изтича същия ден в 17 ч. За по-малко от два часа от Агенцията по вписвания искат да им бъдат представени три удостоверения – от НОИ за липса на задължения за осигурителни вноски, в това число на напуснали или освободени служители и работници за три години назад, от Инспекцията по труда, че прехвърлящият дружеството няма неизплатени заплати и от НОИ, също за липса на задължения. От Агенцията се позовават на влязлата на 22 декември м.г. промяна в Търговския закон.

Пълна лудница

От НАП отказват да издадат удостоверение, че едноличният търговец, който ще се прехвърля, няма задължения за осигуровки. Аргументът – промяната е нова, липсват указания, а и системата им не е пригодена да издава такъв тип удостоверения.

Липсата на указания е мотив и за Инспекцията по труда да откаже издаването на удостоверение. Указания нямат и в НОИ. Чиновниците вдигат ръце и отказват да съдействат на гражданина, от когото други чиновници – в Агенция по вписванията, искат да изпълни законовите разпоредби.

Като няма врата, търсиш прозорец

В рамките на два часа, с които разполага, адвокатът подава друг тип заявление, с което удостоверява липсата на задължения на клиента си. В момента, в който го подава, вижда, че на клиента му е отказано вписване на промяна в обстоятелствата, поради неизпълнение на препоръките.

Това е история от живота на един български предприемач, който се занимава с дребен бизнес. Тай пожела името му да не бъде обявявано публично. Има два търговски обекта и дава работа на трима души. След случилото се, той няма избор – трябва да затвори обектите си, защото както касовите апарати, така и трудовите договори на наетите му работници се оказват неизрядни. Но ще трябва да продължи да плаща наем си, защото не планира да закрие бизнеса си.

Този български гражданин управлява бизнес в Габрово, чийто титуляр е починал и е направил всичко по силите си да прехвърли бизнеса и да започне годината на чисто. Той не отказва да представи задължителните документи, които държавата иска от него. Държавата обаче не му ги издава, защото …няма указания. А указания няма, защото започнатото е останало недовършено. Промените в един закон автоматично изискват правилници, указания и наредби за приложение. В случая имаме само промени.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините