BG | EN

Бивш шеф на общинско предприятие във Враца ще трябва да плати глоба за неправомерно похарчени 100 хл. лв

Снимка: zovnews.com

Бившият управител на общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ във Враца Момчил Младенов ще плаща глоба заради необявена и непроведена процедура за възлагане на обществена поръчка за отпечатване на ваучери за храна на стойност 123 188. 33 лв. Това стана ясно, след като Младенов изгуби на първа инстанция дело срещу Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и се опита да обясни на съда, че непровеждането на обществена поръчка за над 100 хил. лв. е маловажно деяние. Това съобщи врачанското регионално издание „Зов нюз“.

Изданието пояснява, че поведението на Младенов във връзка с неправомерно похарчените пари било определено като “бездействие”, но промените в закона за обществените поръчки от 2016г. са благосклонни към него и му отреждили административно наказание глоба само в размер на 1% от изразходваните средства. Т.e., той ще трябва да плати 1 231.88лв. ако административният съд потвърди решението на районния съд.

До съдебното дело се стига, след като АДФИ съставя акт за административно нарушение на Момчил Младенов в качеството му на управител на БКС – Враца. Актът е във връзка с непроведена обществена поръчка за отпечатване на ваучери за храна, а Младенов е обжалвал наказанието си пред Районен съд – Враца. Съдът обаче е приел, че изпълнителното деяние е извършено под формата на бездействие – неизпълнение на задължение на жалбоподателя в качеството му на „възложител“, по смисъла на чл.7, т.3 Закона за обществените поръчки да проведе открита процедура по възлагане на обществена поръчка.

В мотивите на съда е отбелязано, че когато нарушението се извършва чрез бездействие, каквато е конкретната хипотеза на осъщественото административно нарушение, представляваща непровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при наличие на основанията предвидени в закон, възложителят директно прибягва към сключване на договори със субективно избрани от него правни субекти. Казано на достъпен език, след като Младенов не е провел обществена поръчка има вероятност да е сключил договор за отпечатване на ваучерите за храна от избрана от него фирма.

Отпечатването и доставката на ваучери за храна е услуга с периодичен, ежегодно повтарящ се характер и се изискват и извършват всяка година, възложителят разполага и с т.нар. „прогнозни цени“. Именно такава обща стойност за 2016 година е отразена от наказващия орган в мотивната част на наказателното постановление. Тоест Момчил Младенов е бил длъжен, знаейки какви средства за конкретен период може да разходва, да открие процедура за възлагане на обществена поръчка, тъй като съответната стойност, която е предвидил да разходва, надвишава параметрите, регламентирани в чл.14, ал.1, т.2 предл.1 Закона за обществените поръчки.

Съдът не е приел и мотивите на Младенов, че нарушението е маловажно и е счел, че не са налице предпоставки за квалифициране на нарушението като такова.

Последвалата нормативна промяна с влизане в сила на нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), обн. ДВ, бр.13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г., въвежда по-благоприятен режим за нарушителя, тъй като в разпоредбата на чл.256, ал.1 от ЗОП отново е предвидено за нарушения от вида на процесното налагане на административно наказание „глоба” в размер на 1% от извършения разход. В случая разходваната сума е в размер на 123 188.33 лв., поради което размерът на глобата, определен съгласно чл.256, ал.1 ЗОП, вр. чл.3, ал.2 от ЗАНН, възлиза на 1 231.88лв., колкото е наложена с обжалваното наказателно постановление. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Административен съд- гр. Враца, в 14 дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините