BG | EN

Бивш шеф на БКС-Враца на съд за неправомерно похарчени 100 хл. лв

Снимка: zovnews.com

Бившият управител на БКС-Враца Момчил Младенов ще плаща глоба заради необявена и непроведена обществена поръчка за ваучери за храна на стойност 123 188. 33 лв. Това стана ясно, след като Младенов изгуби на първа инстанция битката си с Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и се опита да обясни на съда, че непровеждането на обществена поръчка за над 100 хил. лв. е маловажно деяние, съобщи врачанското регионално издание „Зов нюз“.

Изданието пояснява, че поведението на Младенов във връзка с неправомерно похарчените пари било определено като “бездействие”, но промените в закона за обществените поръчки от 2016г. са благосклонни към него и му отреждили административно наказание глоба само в размер на 1% от изразходваните средства. Т.e., той ще трябва да плати 1 231.88лв. ако административният съд потвърди решението на районния съд.

До съдебното дело се стига, след като АДФИ съставя акт за административно нарушение на Момчил Младенов в качеството му на управител на БКС – Враца. Актът е във връзка с непроведена обществена поръчка за отпечатване на ваучери за храна, а Младенов е обжалвал наказанието си пред Районен съд – Враца. Съдът обаче е приел, че изпълнителното деяние е извършено под формата на бездействие – неизпълнение на задължение на жалбоподателя в качеството му на „възложител“, по смисъла на чл.7, т.3 Закона за обществените поръчки да проведе открита процедура по възлагане на обществена поръчка.

В мотивите на съда е отбелязано, че когато нарушението се извършва чрез бездействие, каквато е конкретната хипотеза на осъщественото административно нарушение, представляваща непровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при наличие на основанията предвидени в закон, възложителят директно прибягва към сключване на договори със субективно избрани от него правни субекти. Казано на достъпен език, след като Младенов не е провел обществена поръчка има вероятност да е сключил договор за отпечатване на ваучерите за храна от избрана от него фирма.

Отпечатването и доставката на ваучери за храна е услуга с периодичен, ежегодно повтарящ се характер и се изискват и извършват всяка година, възложителят разполага и с т.нар. „прогнозни цени“. Именно такава обща стойност за 2016 година е отразена от наказващия орган в мотивната част на наказателното постановление. Тоест Момчил Младенов е бил длъжен, знаейки какви средства за конкретен период може да разходва, да открие процедура за възлагане на обществена поръчка, тъй като съответната стойност, която е предвидил да разходва, надвишава параметрите, регламентирани в чл.14, ал.1, т.2 предл.1 Закона за обществените поръчки.

Съдът не е приел и мотивите на Младенов, че нарушението е маловажно и е счел, че не са налице предпоставки за квалифициране на нарушението като такова.

Последвалата нормативна промяна с влизане в сила на нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), обн. ДВ, бр.13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г., въвежда по-благоприятен режим за нарушителя, тъй като в разпоредбата на чл.256, ал.1 от ЗОП отново е предвидено за нарушения от вида на процесното налагане на административно наказание „глоба” в размер на 1% от извършения разход. В случая разходваната сума е в размер на 123 188.33 лв., поради което размерът на глобата, определен съгласно чл.256, ал.1 ЗОП, вр. чл.3, ал.2 от ЗАНН, възлиза на 1 231.88лв., колкото е наложена с обжалваното наказателно постановление. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Административен съд- гр. Враца, в 14 дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините