BG | EN

Бившия шеф на АПИ в Силистра е бил уволнен незаконно, реши съдът

Илюстрация: Pixabay

Силистренският Административен съд е отменил заповедта на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с която бяха прекратени служебните правоотношения на директора на регионалното звено на агинцията Иван Иванов. Той беше уволнен на 1 юни т.г.

Основанието, посочено в заповедта с която е било прекратено служебното правоотношение на стария директор е „обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения, изразяващи се в липса на качества да изпълнява длъжността директор на Областно пътно управление – Силистра“. На въпросното основание прекратяването на отношенията става без предизвестие.

Иван Иванов обаче оспори пред силистренския административен съд тази констатация като недоказана, защото от една страна органът, който го уволнил, в мотивите към заповедта си твърдял, че „директорът е бил оценяван за изпълнението на службата си през годините, включително и за 2021г., с високи атестационни оценки и е бил повишаван в ранг от същия орган, а от друга – че за 8 години, след като е бил назначен на този пост, той е показал неефективност в работата, липса на инициативност и умения за комуникация, включително неглижиране на съществени събития и процеси с ключово значение за дейността на АПИ“.

Уволненият директор на пътното управление в Силистра е заел длъжността си още през 2009 г. През 2013 г. той е бил кандидат за депутат с листите на ГЕРБ в Силистра.  През 2014 г. той се явява на конкурс за длъжността и печели първото място. Това става основание да бъде назначен като директор на Областно пътно управления по служебно правоотношение по Закона за държавния служител. От този момент нататък той е получавал високи атестации за изпълнението на служебните си задължения, показват документи, представени пред съда.

През октомври 2020г. обаче е била получена информация в дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ на АПИ, за нерегламентирано получаване на парични средства от служител на областно пътно управление Силистра, за ползването на земеделски имот, предоставен в управлението на АПИ без съответен договор.  Тогава директорът на Областно пътно управление  Силистра заради неупражнен контрол, както и за неизпълнение на служебните задължения, поради недоброто стопанисване на конкретния земеделски имот, е бил наказан само с налагане на най-лекото наказание „забележка“. Наказанието дори било предсрочно заличено със Заповед от 05.10.2021г.

Независимо от това наказание, годишната оценка за изпълнение на длъжността за 2021г. на директора пак била за пореден път „изпълнението надвишава изискванията“.

Председателят на управителния съвет на АПИ – органът, който постановил отменената заповед за уволнението – твърдял в писмено становище пред съда, че е заел длъжността като ръководител на АПИ в края на 2021 г. и наблюденията му и оценките за уволнения директор за несправяне с работата били в рамките на няколко месеца – от февруари до май 2022 г. Но те били достатъчни, за да стигне до заключението, че „на служителя му липсват инициативност, комуникативност и ефективност при изпълнение на службата, както и, че чрез своите действия и бездействия възпрепятства качественото и срочно изпълнение на спешни и неотложни задачи. Неглижирал съществени процеси и събития с ключово значение за дейността на АПИ“. В визирания период председател на АПИ е Тодор Василев, назначен от министъра на регионалното развитие и благоусройството в Кабинета Петков Гроздан Караджов от ИТН.

Тези твърдения за несправяне с работата обаче според съда не са подкрепени с конкретни доказателства – констативни протоколи, сигнали, наказания и други документи – и въпреки че съдът двукратно давал указания за депозиране на пълната административна преписка, свързана с уволнението на бившия директор, а не само на служебното му досие, документи и доказателства не били представени.

Всичко това води до решението на съда да отмени заповедта за уволнението на Иван Иванов като незаконосъобразна на няколко основания от Административно процесуалния кодекс, както и да присъди в негова полза хиляда лева деловодни разноски.  Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Друг уволнен служител, свързан с бившите управляващи, който също е оспорил пред силистренския административния съд уволнението си, но не така успешно, е бившият управител на ВиК – Силистра Васил Боранов. Той беше отстранен от общото събрание на дружеството през февруари 2022 г., няколко месеца след влизане в сила на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството от втория служебен кабинет, която е установила, че е наличен конфликт на интереси по отношение на него – назначил сина си временно на работа в дружеството.

Боранов обаче не е оспорил уволнението си, а последицата от него, отразила се в заповед на директора на НОИ – Силистра, който заради виновното поведение на управителя, станало основание за неговото отстраняване от заеманата длъжност в дружеството, разпоредил да му се отпусне по Кодекса за социалното осигуряване минималното обезщетение за безработица, за минималния срок от 4 месеца, а не както се полага в подобни случаи – за 12. Административният съд е оставил в сила решението на директора на НОИ – Силистра като законосъобразно и е отхвърлил жалбата на Воранов.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините