Бившият кмет на Неделино опростил дългове на дружество на жена си

Бившият кмет на Неделино Стоян Беширов
Снимка: Елена Павлова

Бившият кмет на Неделино Стоян Беширов е опростил 4 790,89 лева публични вземания от дружеството „Ес Би Ен“, което е еднолично собственост на съпругата му Виолета. За действията на Беширов, разследван за злоупотреби и конфликт на интереси, се разбра едва тази година.

През лятото Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) излезе с решение, че Беширов е нарушил закона, а в края на миналата седмица Административният съд в Смолян потвърди и конфликта на интереси.

Стоян Беширов бе избран за кмет на Неделино през 2011 г.

На 4 август 2014 г. той внася в Общинския съвет предложение да бъде упълномощен да предприеме действия и да отпише от баланса на общината вземания и задължения с изтекъл давностен срок. Към момента на внасяне на тази докладна записка дружеството на съпругата му „Ес Би Ен“ има публични задължения към община Неделино за периода 2006-2008 г. в размер на 4 790,89‬ лева. Става дума за неплатени данъци за недвижими имоти и такса битови отпадъци.

С мнозинство от 7 гласа „за“, 1 „против“ и 3-ма „въздържали се“ съветниците в Неделино приемат предложението и Виолета Беширова внася заявление за отписване на дълговете. Оказва се обаче, че то е без дата и не е входирано в местната администрация, но въпреки това е разгледано от Беширов по надлежния ред. А протоколът за отписване на дълговете по давност е съставен няколко дни след като прокурор Лилия Симеонова иска от Окръжния съд в Смолян Стоян Беширов да бъде отстранен от длъжност като кмет, заради образувано срещу него досъдебно производство.

В същото време става ясно, че няма прието друго заявления за отписване по давност на задължения на други физически или юридически лица, освен тези на „Ес Би Ен“.

Макар и няколко години по-късно КПКОНПИ установява, че Беширов е и в конфлект на интереси, като в декларацията си по чл. 12, т.2 не е вписал, че той е на лице по отношение на дружеството на съпругата му.

Според мотивите на Административния съд в Смолян „облагата за свързаното лице – търговското дружество „Ес Би Ен“ е с конкретен финансов резултат – 4 789,89 лв., който представлява дължимо публично вземане. Самото внасяне в ОбС на докладната записка е действие, което е поставило началото на поредицата от действия, повлияли в крайна сметка в частен интерес, при това единствено на това търговско дружество!“. Съдебният акт не е окончателен и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

В края на миналата година в Окръжен съд Кърджали бе образувано дело за отнемане на имущество на обща стойност 421 425 лв. на Стоян Беширов и съпругата му Виолета. Съдебното дело все още е висящо. Неприключило е и наказателното преследване срещу Стоян Беширов за престъпление по служба, което се води в Специализираната прокуратура.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам