Бившият кмет на Благоевград е бил и легитимен управител на дружество, установи съд

Атанас Камбитов
Снимка: „Благоевград нюз“

Окръжният съд в Благоевград отхвърли иска на бившия кмет на града Атанас Камбитов, за обявяване на нищожно вписването му като управител на фирма „Старт 2015″ ЕООД за периода от 25септември 2017 г. до 3 октомври 2017 г. През посочения период Камбитов беше кмет на община Благоевград и по закон няма право да управлява търговски дружества.

С решение от днес, съдът отхвърля иска на Атанас Камбитов, с който той е поискал вписването му като управител на фирма „Старт 2015″ ЕООД да се приеме за несъществуващото обстоятелство, сторено поради техническа грешка. Решението на благоевградския съд може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Атанас Камбитов купил фирма „Страт 2015“ от бившата си счетоводителка Румяна Шекерлийска. Според обясненията му пред съда, при закупуването на дяловете от Шекерлийска те се договорили управител на фирмата да е брат му Антон Камбитов. Адвокатът, подал документите в Търговския регистър обаче ги объркал и вписал Атанас Камбитов. След като забелязал грешката кметът веднага подал искане за поправка.

Съдът не приема това обяснение, като цитира редица документи, подписани собственоръчно от бившия кмет. В протокола за прехвърляне на дяловете от Шекерлийска на Атанас Камбитов е записано, че той ще е новия управител на дружеството. Има нотариална заверка и подпис на съдържанието върху решението на едноличния собственик на капитала. Пред Агенцията по вписванията са били представени декларации с изявления на Атанас Камбитов, че приема той да бъде избран за управител на „Старт 2015“. Има и съгласие с образец от подписа, с което Атанас Камбитов изрично е изразил съгласие и приел да управлява фирмата и да разписва документи. Има и нотариално заверен образец от подписа. Камбитов също така е декларирал истинността на заявените от него обстоятелства.

Според съда е обективно невъзможно при всички тези собственоръчно подписани документи Камбитов да не е знаел че той, а не неговия брат Антон ще бъде избран за управител на дружеството. Недопустимо е да се приеме, че е допусната „техническа грешка“ в решението на едноличния собственик на фирмата и то не може да бъде обявено за нищожно. Не се установява от събраните доказателства да е била допусната „техническа грешка“, посочва съдът.

Атанас Камбитов не успя да спечели местните избори в Благоевград през ноември 2019 година. По-късно той подаде сигнал, че наследникът му на поста – Румен Томов не е заличил едноличната си фирма, като не е спазил едномесечния срок след избирането му да направи това.

Членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Благоевград, обаче, отказаха да прекратят предсрочно пълномощията му, както преди това направиха и при случая с Камбитов. Решението на ОИК се обжалва в съда от четири партии.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам