BG | EN

Бенефициент и консултант на съд за неверни данни при получаване на еврофинансиране

Снимка: пресцентър прокуратура

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу двама души,които в съучастие – единият като бенефициент, а другият като консултант предоставили неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ с цел получаване на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд.

Според съобщението на прокуратурата, в периода от февруари 2009 г. – август 2011 г., единият обвиняем бил бенефициент в качеството му на физическо лице – земеделски производител, по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. С цел получаване на безвъзмездна финансова помощ от ЕС, той представил пред благоевградската дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане и бизнес план, съгласно утвърдения ред. В тях било декларирано, че обработва имот от девет декара земеделска земя в землището на с. Долна Градещница, местността „Орехово поле“, община Кресна. В данни относно налична за стопанството земя било отразено 1,5 декара градински домати и 7,5 декара угар. Освен това бенефициентът посочил в таблица „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които следва да бъдат извършени през периода на подпомагане“ изграждане на оранжерия от 5 декара през първата година и помещение за съхранение през третата година.

В действителност, обаче, обвиняемият не отглеждал градински домати, но предоставяйки неверни сведения получил първо авансово плащане в размер на 24 446 лева.

В представените от него в ДФ „Земеделие“ бизнес план, анкетни формуляри, договори за изграждане на оранжериен комплекс и протоколи за избор на възложител с приложени оферти, обвиняемият отново декларирал неверни сведения. Като бенефициент той не създал условия и не осъществил необходимите инвестиции, за да отговаря на изискванията за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за да получи средства в размер на 434 371, 42 лева, установила прокуратурата.

Извършването на тези действия било реализирано с участието на консултант, който давал съвети, разяснения и набавял средства, поясняват от държавното обвинение. Консултантът е привлечен като съучастник.

Предстои делото да продължи в съда.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините