Без изненади: Община Силистра отново избра дружество на Маджо за доставките на горива без конкуренция

Младен Михалев – Маджо
Снимка:Веселин Боришев „Радио свободна Европа“/“Радио Свобода“

Община Силистра е сключила два нови договора за доставка на горива от началото на 2023 г. с компанията “Бент Ойл” АД, която е свързана с Младен Михалев -Маджо. Това показва профилът на общината в регистрите на Агенцията по обществени поръчки.

За избор на доставчик на горива е избрана процедура

„договаряне без предварително обявление“

по Закона заобществените поръчки и сделката става чрез посредници на Софийска стокова борса. От общината обосновават в документите на поръчката избора на тази процедура с това, че законът (ЗОП) дава възможност ( чл.79 ал.1, т.7), когато
става дума за борсови стоки, посочени в списък на Министерския съвет, да се
използва именно този вид договаряне.

В случая принципът на конкурентносттта, който е основополагащ за обществените поръчки, би трябвало да бъде спазен чрез правилата на стоковата борса. Но начинът, по който се обявява поръчката и се сключва сделката от общината, по-скоро показва, че изпълнителят е бил предварително ясен.


Община Силистра е обявила обществената поръчка с прогнозна стойност 2 960
349 лв. на 2 декември 2022 г (петък), показва справка в документацията на
търга, а крайният срок, който е обявила за подаване на оферти, е бил 5
декември (понеделник). С други думи –

поръчката е обявена в петък, а в понеделник вече е приключена

с приемането на оферти.

На борсовата сесия е подадена оферта само от една фирма. Така се стига до сключване на двата борсови договора с “Бент Ойл” АД от 15 декември, а на 5 януари т.г. е
публикувано и обявлението за възложена поръчка.


Това не е първата обществена поръчка, за която фирмата печели договори чрез
процедурата „договаряне без предварително обявление“ и

на практика няма конкуренция при доставките на горива

Как политици и свързани лица са ползвали неправомерно държавни земи в Силистра – тук.

за общината от 2014 г.(от тогава датират първите договори за доставки от фирмата). Последният тригодишен период на доставка и съответно сключени договори със същата фирма е от 2018 г. до 2022 г., показва справка в секция “Профил на купувача” в сайта на общината.


Срокът на доставки на горива

за община Силистра според новите договори е тригодишен и започва да тече от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2025 г.

Първият договор, който е сключен за 2023 г., включва доставки за зареждане на
служебните автомобили на общината и общинските предприятия, а вторият
доставки на горива за отопление на сградите на общинска администрация,
кметства и детски ясли.

Община Силистра
Снимка: Димитър Пецов


Договорът за зареждане на служебните автомобили

на общината е на стойност 1192 946, 40 лв. с ДДС и е за прогнозни количества безоловен бензин – 151 580 л и дизелово гориво – 254 756 л. Единичната цена за безоловен бензин А95 по договора е определена към 15 декември 2022г. на 2,66 лв. и 3,10 лв. за литър дизелово гориво. Доставките включват зареждане на автомобилите на общинска администрация, Кметство на с. Калипетрово, детски градини и ясли, Общинско предприятие “Обреди”, Общинска предприятие “Дръстър”, Регионалното депо за отпадъци и др.

Договорът за доставка на гориво за отопление

е на стойност 2080 729,30 лв. сДДС и включва доставки на гориво за отопление на общинска администрация, кметства, детски ясли, закритият плувен басейн и общинското общежитие “Младост”.


Номинално “Бент ойл” се управлява от Димитър Радев, но има
публични данни, които разкриват

връзката на “Бент ойл” с Младен Михалев.

Те са налични в данните на застрахователното дружество “Асет иншурънс” в
търговския регистър. В справката за дружеството за действителния собственик
(по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона мерките срещу изпиране на пари) е записан Димитър Радев, който притежава 99,5% от акциите на „Вилет“ АД. От своя страна то е собственик на 99,99% от акциите на „Бент Оил“ АД, а то притежава 43,20% от капитала на застрахователната компания „Асет Иншурънс“. Ддвете последни дружества са регистрирани на един и същи адрес.

В съвета на директорите на „Асет Иншурънс“ е и Йоанна Михалева, дъщеря на Младен Михалев.

През годините в мандата на управление на кмета Юлиян Найденов застрахователното дружество сключваше договори за задължително застраховане на сградния фонд на общината, както и групови застраховки за служители в Регионалното депо за отпадъци в Силистра.

Земя за наши хора – какво се случва в Силистра, когаото законът няма значение – тук.


В момента в града се изпълнява

проект за изграждане не ВиК инфраструктура,


или така наречения “Воден цикъл” с възложител ВиК – Силистра. Частта от
проекта в града, която е на стойност 8 млн.лв се изпълнява от
обединение, което е с основен участник “Елит билдинг компани”. Тя е собственост на Иво Диков, зет на Младен Михалев. Партньори в дейността на фирмата са и двете дружества “Бент Ойл” АД и “Асет иншуранс” АД.

Друг

проект с еврофинансиране в размер на милиони,

изпълняван от дружество, за която има публични данни, че е свързана с основателя на СИК, който е родом от Силистра, е проектът за изграждане на мрежа от велоалеи с велостоянки. Избраната от общината в две поръчки по проекта фирма изпълнител “Ай Ти Ди Груп” ЕООД е собственост на Иван Драшков – младши, син на бившия зам.председател на ДАНС Иван Драшков. Дружеството обаче е и един от акционерите-учредители на застрахователното дружество “Асет иншуранс” през 2014 г., показва справка в Търговския регистър.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам