BG | EN

Бедността и липса на кадри са основните проблеми на врачанската прокуратура

Снимка: пресцентър – прокуратура

Текучество на кадри в системата на МВР, включително и разследващи полицаи и необходимостта от време за обучение на новоназначените са  фактори, които водят до затруднения и забавяне на работата по преписките и делата, сочат данните в отчетния доклад на Окръжна прокуратура – Враца за предходната година.

По информация на регионалното издание „Зов нюз“ в доклада като съществен проблем е посочена и липсата на кадри в част от прокуратурите в региона. През 2017 година свободни щатни бройки е имало в районните прокуратури във Враца, Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово. Тези бройки все още не са заети, а посочените прокуратури са с над средното ниво на натовареност за страната.

В същото време, сред основните фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи са особеностите на региона, които генерират високо ниво на престъпност, посочва още изданието. За област Враца са характерни високи нива на безработица, бедност и обезлюдяване. Компактни маси от ромско население са концентрирани в някои общини като Криводол, Бяла Слатина, Мездра, Оряхово и Роман. В тези райони се наблюдават високи нива на престъпленията против собствеността, като доминират най-вече кражбите.

В доклада са посочение и мерките, прилагани за преодоляване на проблемите в досъдебното разследване, както и предложения за промени, с които да се повиши ефективността на прокурорската работа.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините