Басейнова дирекция търси от ВиК – Шумен над половин милион лева неплатени задължения

Снимка: Radian.bg

Два акта за установяване на публично държавно вземане е издала през месец октомври Басейнова дирекция “Черноморски район”. Един от актовете е на ВиК-Шумен за неплатени задължения за водовземане от яз. „Тича“ за 2019 г. в размер на 555 956,72 лв., съобщиха от дирекцията. Другият издаден акт е на „ПХЖ Брадърс Комерс“ ЕАД за неплатени задължения за водовземане от подземни води за 2019 г. в размер на 4 209,51 лв.

През изминалия месец директорът на черноморската басейнова дирекция е издал общо 7 наказателни постановления, 70  предписания, връчени са 10 акта и са събрани близо 10 хил. лв. от издадени наказателни постановления.

Извършени са 304 контролни проверки, от които 110 извънредни проверки, свързани с проверки по постъпили жалби и сигнали, проводимост на речни русла, в т.ч. до 500 м. след язовирната стена, проверки за незаконно водовземане, месечни графици и други.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам