Антикорупционната комисия глоби шефа на РДНСК-Бургас за конфликт на интереси

Глоба от 10 хил. лв. е била наложена на началника на РДНСК – Бургас Милен Ненчев, съобщиха от антикорупционната камисия. Причината е установен конфликт на интереси.

До 2017 г. Ненчев е бил собственик на дружеството „Консултант 7 БГ“ с предмет на дейност „консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор“. При встъпването си в длъжност той прехвърлил дружеството на съпругата си Дора Ненчева.

През 2018 г. тя е сключила договор за осъществяване на строителен надзор на сграда в Бургас, а в процеса на строителството в РДНСК – Бургас са постъпили няколко жалби за извършени нарушения.

„Проверките, извършвани от подчинени служители на Милен Ненчев, не са установявали каквито и да е нарушения при изграждането на сградата, чийто строителен надзор е осъществяван от дружеството, собственост на съпругата на началника на РДНСК. От своя страна той подписвал писмата, с които уведомявал подателите на жалбите за липсата на нередности при извършваните проверки“, пише в съобщението, разпространено днес от КПКОНПИ.

Цитиран от БНР (Радио Бургас) днес Милен Ненчев е обяснил, че ще обжалва решението на Комисията. „Представил съм писмено своята позиция пред институцията, каза още той. Въпросната консултантска фирма наистина беше моя до времето преди да заема държавна служба, след което я прехвърлих на съпругата си. От дейността, която съм развивал преди да заема държавна служба, няма как да се дистанцирам по какъвто и да е начин. Назад във времето съм упражнявал трудова дейност, работил съм. Заемайки държавна служба съм направил всичко необходимо да преустановя договорни отношения там, където фирмата, която съм управлявал, е работила като строителен надзор“, обясни Ненчев.

Според него работата му е била многократно проверявана от ДНСК и проблеми не са били откривани в нито един от случаите. „Колегите от централно управление са по-висшестоящ орган от мен. Техните констатации не са установили нарушение. Това ми е дало основание да считам, че не съм злоупотребявал с позицията си“, каза още той.

Името на Ненчев влезе в новините в началото на юни т.г. във връзка със строежа в местността Алепу край Созопол. Именно той твърдеше, че сградата с асансьорни шахти и стълбища на морския бряг е „подпорно съоръжение“, а не хотел.

Тогава директорът Ненчев обясни, че това, което се вижда с просто око, „не представлява стаи, а по-скоро така е формирано като носеща конструкция с цел подпиране на земните пластове“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам