BG | EN

Антикорупционният фонд е сезирал прокуратурата за незаконен добив на инертни материали край Пазарджик

Кариерата се намира в землищата на селата Дебръщица и Алеко Константиново, община Пазарджик

Незаконната кариера край местността „Конаговски чал“ до Пазарджик
Снимка: „Анти корупционен фонд“

Сдружението „Антикорупционен фонд“ е сезирало прокуратурата за незаконен добив на инертни материали в областта „Конаговски чал“ край Пазарджик. Това става ясно от публикация в сайта на организацията.

Екипът на фонда е направил проверка на място и на база на резултатите от нея е изпратил сигнал до Министерство на енергетиката. През пролетта на тази година – месеците април и май, фондът е констатирал на място, че в близост до находището „Конаговски чал“ има временна постройка и телена ограда с надпис „Частна собственост“. Ясно се вижда и нарушен терен на масива, който според енергийното ведомство е обект на незаконен добив на подземни богатства.

Източници на фонда твърдят, че дружеството „Еко-хидро-90“ разполага с

разрешително за взривни работи

в района, издадено от Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ – КОС, защото е декларирало, че планира да изгради на мястото промишлена постройка-хале. Екипът на „Антикорупционен фонд“ обаче не е открил строителни работи в парцела. За сметка на това жители от района свидетелстват за взривни дейности и товарене на инертни материали. Екипът на фонда твърди, че разполага и с фотографии на случващото се в „Конаговски чал“.

В отговор на въпроси, зададени от екипа на фонда по сигнала му до Министерството на енергетиката се съобщава, че дейността на фирмата „Еко-Хидро-90“ ООД в „Конаговски чал“ е била предмет на проверка, извършена от служителите на ведомството в края на март т. г. Министерството е установило, че мястото, на което се намира хидравличен верижен багер, с който се извършва товарене на скална маса, попада в границите на находище „Конаговски чал“. По време на проверката, на управителя на „Еко-Хидро-90“ е съставен констативен протокол и му е указано незабавно да прекрати незаконната дейност. В писмото от Министерство на енергетиката се твърди, че ведомството вече е предприело действия по

налагане на административно наказание

съгласно Закона за подземните богатства.

В публикацията на сайта си „Антикорупционен фонд“ напомня, че с промените в Наказателния кодекс от края на 2017 г. е създаден нов чл. 240а. Според него извършването на добив на подземни богатства без предоставена концесия е не само законово нарушение, за което следва да се наложи административно наказание, а и престъпление. Наказателна отговорност носи и лицето, „което държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства“.

Според отговора на енергийното ведомство, при извършената проверка през март в находището „Конаговски чал“ е бил установен

незаконен добив на подземни богатства,

а на управителя на „Еко-Хидро-90“ е указано да го преустанови незабавно. Към момента на установяване на нарушението промените в Наказателния кодекс вече са влезли в сила. Затова правният екип на фонда е сезирал по случая и държавното обвинение.

АКФ има за основна своя цел изграждане на ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия на превенция, идентификация и противодействие на корупцията и злоупотреба с власт в Република България, като осъществява дейност по извършване на целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичния сектор, приема и обработва сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с власт и в съдействие на правосъдието ги насочва към съответните институции.*

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините