BG | EN

Антикорупционният фонд изпрати обществена поръчка за саниране в Благоевград на прокуратурата

саниране измами
Снимка: АКФ

Антикорупционният фонд (АКФ) е сезирал прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за фалшифициране на данни в документацията на победителя от обществена поръчка за инженеринг – проектиране и СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Благоевград. Поръчката е за санирането на блок №38 в градския квартал „Ален мак“.

Първоначално офертата на победителя – „Менкаура“ ЕООД е била обявена за несъответстваща на критериите за участие в процедурата. Комисията е приела, че участникът не покрива критерия да е изпълнил на предходен етап строителство по поне два сходни обекта. В предоставения срок за отстраняване на пороците управителя на „Менкаура“ ЕООД Димитър Атанасов е депозирал декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в която посочил изпълнението на проекти за четири сходни обекта. Сред тях е и „Изграждане на детска градина с четири групи, УПИ II, кв. 112 по плана на гр. Плевен“. Атанасов е заявил, че „Менкаура“ ЕООД е била подизпълнител на „Хуфу“ ЕООД. След справка в Търговския регистър (ТР) става ясно, че към онзи момент Димитър Атанасов е управител на „Хуфу“, като е бил и неин индиректен собственик чрез “Хуфу Инженеринг”. В декларацията по чл. 51 от Закона за общестгветните поръчки (ЗОП) Атанасов е представил и референция за добро изпълнение от „Хуфу“ ЕООД, която свидетелства за високо качество на услугите, предлагани от „Менкаура“ ЕООД.

След получаването на новата документация комисията приела, че пропуските са отстранени и класирала компанията на следващ етап в процедурата. В хода на експертно проучване екипът на Антикорупционния фонд установява, че при изграждането на детската градина в Плевен „Хуфу“ ЕООД е работила без подизпълнители. Това става ясно както от договора за изграждането на обекта между нея и община Плевен, така и от официален отговор на кмета на града Георг Спартански.

От описаните по-горе факти според Антикорупционният фонд се поражда съмнение, че Димитър Атанасов е предоставил неверни данни в декларацията по чл. 51 от ЗОП. Според Наказателния кодекс това е нарушение на закона като в същото време малко вероятно е да става въпрос за случайна грешка. Димитър Атанасов сам си е предоставил референция за добро изпълнение от името на „Хуфу“ ЕООД в качеството на негов собственик и управител. Всичко сочи, че това е случай на преднамерено подвеждане на контролния орган и целенасочено заобикаляне на законовите норми по поръчка с висок материален интерес от над 1 млн. лв. /без ДДС/.

Налице е допълнителен детайл: В поредица позиции пред медиите, Община Плевен е изразявала острото си недоволство от работата на „Хуфу“ ЕООД по детска градина „Приказен свят“. По време на провеждането на тръжната процедура в Благоевград е имало достатъчно публична информация, че фирмите на Димитър Атанасов са свързани с няколко компрометирани проекти.

По обществената поръчка за санирането на въпросния блок в Благоевград, спечелена от „Менкаура“ ЕООД, оферти са подали и пет други участници. Всички те са били отстранени още на фаза „техническо предложение“. Така, единственият достигнал до етап на класиране е „Менкаура“ ЕООД, победител в процедурата без реална конкуренция, което поражда още съмнения за прозрачността на провеждането й.

Текстът на разследването е част от съдържанието на сайта на Антикорупционен фонд. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините