Антикорупционният фонд е сезирал ОЛАФ за „разширяването“ на несъществуващо пристанище във Варна

Скрийншот от Google Earth - новото рибарско пристанище "Карантината" във Варна (вляво)
Скрийншот от Google Earth – новото рибарско пристанище „Карантината“ във Варна (вляво)

Неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) e сезирала Дирекцията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) за потенциални нередности при строителството на рибарско пристанище в местността „Карантината“ във Варна. Проектът е на стойност 14 милиона лева, 8 от тях са безвъзмездно европейско финансиране, а останалите са за сметка на местния бюджет във Варна, уточняват от неправителствената организация.

Сигналът е подаден след публикация на „Дневник“ за изпълнението на проекта за модернизация и реконструкция на пристанище в местността „Карантината“ във Варна. Проблемът е, че средствата се отпускат за реконструкция на съществуващи обекти, а в случая пристанището е изградено от нулата едва след получаване на европейското финансиране.

През 2017 г. Община Варна кандидатства по Програмата на Европейския съюз за морско дело и рибарство 2014-2020 г., в рамките на сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ с проект за „модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ в местността „Карантината“ във Варненския район „Аспарухово“. Проектът е на стойност почти 14 млн. лв. (без ДДС), като около 8 млн. от тях са безвъзмездно европейско финансиране, а останалите близо 6 млн. лв. са за сметка на местния бюджет във Варна. Условията по мярка BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ изрично посочват, че е недопустимо подпомагането на изграждането на новопостроени пристанища или новопостроени рибни борси. Допустими са само инвестиции за подобряване на инфраструктурата на вече съществуващи рибарски пристанища.

Според журналистическото разследване на „Дневник“ рибарско или каквото и да е друго пристанище не съществува в местността „Карантината“ чак до получаването на средствата по европейската програма. Строителството на пристанището започва на 21.05.2019 г. До този момент това е тесен и див плаж в южния край на Варненския залив, а единствената конструкция на плажа е метален мостик, който навлиза на тридесетина метра в морето. Затова свидетелстват архивни снимки, сателитни изображения и свидетелства на местните хора, пише АКФ.

По документи, обаче, пристанището „възниква“ още в края на 2016 г., няколко месеца преди подаване на документите за кандидатстване по проекта. С Решение от 04.10.2016 г. Министерски съвет (МС) предоставя на Община Варна правото да управлява чeтиpи дъpжaвни имoтa c oбщa плoщ 3,5 дĸa в paйoна на „Карантината“. На 14.11.2016 г. Община Варна получава Удостоверение за експлоатационна годност за рибарско пристанище в местност „Карантината“. Областният управител на Варна обявява, че „на територията на Варна няма рибарско пристанище“, но че „вече има регистрирано такова и държавата прехвърли 4 декара площ за изграждането му“.

Пристанището е вписано в регистъра на пристанищата на 14.12.2016 г., непосредствено преди подаването на проектната документация за финансиране по Европейската програма. Според източници на „Дневник“, към документите за кандидатстване са добавени и снимки на виртуалното пристанище, направени с помощта на подвижни понтони, сглобени като плаващи кейове.

С второ Решение на МС от 30.07.2017 г. Община Варна получава безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно с цел „модернизиране и реконструкция на пристанището – пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения“.

В информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър имотът обаче продължава да фигурира като морски плаж чак до август 2018 г., когато частта от морския плаж, по документи вече представляваща „пристанище“, внезапно изчезва от системата. За това още тогава сигнализира неправителствената организация „Камара на геодезистите в България“. Промяната се удостоверява със скрийншотове от сайта на системата преди и след датата на извършената промяна, които разследването на Спас Спасов цитира.

Така на практика се получава, че Община Варна е получила целенасочено финансиране за реконструкция, което е било използвано за строеж на чисто ново рибарско пристанище (УЕГ от 14.11.2016 г., кандидатстване по програмата – 2017 г.), което преди това е съществувало само документално. След получаването на средствата, на мястото на плажа действително е построено пристанище със статут на рибарско, но с фактическо ползване за домуване на круизни яхти, както показват актуалните снимки.

Антикорупционният фонд е сезирал за случая Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и Министерството на земеделието, храните и горите. Организацията настоява институциите да проверят изнесените данни за нередности по проекта за модернизация на пристанище „Карантината“, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам