Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси при председателя на ОбС – Царево

Царево
Снимка: Фейсбук група Царево

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) съобщи, че е установила конфликт на интереси по отношение на председателя на Общински съвет – Царево Таня Янчева. Като общински съветник, тя е и председател на постоянната комисия /ПК/ по „Правни въпроси, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, секретар на ПК по „Устройство на територията, управление на собствеността и екология“, както и член на ПК по „Бюджет, финанси и европейски фондове“. 

Таня Янчева е адвокат в бургаската колегия и в края на миналата година и началото на 2020 г. е вписала в Агенцията по вписванията три фирми, като пълномощник на управителите им, за което е получила хонорар, посочват от комисията.

През април т.г. било проведено съвместно заседание на правната, бюджетната и на комисията по Устройство на територията, управление на собствеността и екология в Царево, в които Янчева участва. На него общинските съветници разгледали предложения на кмета за отдаване под наем на общински имоти. Таня Янчева участвала в това заседание и гласувала „за“, включително и по предложенията за отдаване под наем на общо 124 имота за земеделски нужди на трите фирми, които тя по-рано е регистрирала като адвокат.

Впоследствие, на заседание на Общинския съвет същия ден, Янчева си е направила отвод и не е гласувала при окончателното приемане на решенията.

КПКОНПИ обаче приема, че участието в съвместното заседание на трите постоянни комисии и гласуването „за“ от страна на Янчева обосновава конфликт на интереси, се разбира от съобщението на комисията.

В информацията на Антикорупционната комисия се посочва, че конфликт на интереси е установен и при шефа на общинския съвет в Твърдица Иван Петров, който също е гласувал в заседание за отдаване на общински имоти под наем. От общо 16 такива земеделски имота обаче, за 14 вече били подадени заявления за наемане от самия Петров. 

Заявленията са подадени от него лично, като земеделски производител и като представляващ три търговски дружества. Това обосновава частен интерес при гласуването и съответно – конфликт на интереси“, посочва КПКОНПИ.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам