Антикорупционната комисия проверява за конфликт на интереси зам.-министър на земеделието

Зам.-министърът на земеделието Иван Христанов (на банката, вдясно на снимката) на работна среща в гр. Добрич.
Снимка: Министерство на земеделието

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) започва проверка по сигнал за конфликт на интереси на заместник-министъра на земеделието Иван Христанов.

Според сигнала, след заемането на поста заместник-министър (висша публична длъжност по смисъла на ЗПКОНПИ) Христанов продължава да бъде и член на Съвета на директорите на търговско дружество. 

Нито след датата на назначаването му за заместник-министър, нито преди това – при избирането му за народен представител, в Търговския регистър не е вписано прекратяване на договора за управление на частната фирма по отношение на Христанов. Предметът на дейност на търговското дружество е „предоставяне на консултантски услуги и бизнес анализи на дружества относно финансирането на дейността им и капиталовата им структура, управление и моделиране на бизнес процеси, инвестиции в други предприятия, рекламна дейност и др.“, се посочва още в сигнала, цитиран в днешното съобщение на КПКОНПИ.

От там посочват, че ще проверят посочените в документа данни.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За Иван Христанов конфликт на интереси не е установен с факта на проверката – той се твърди в постъпил сигнал, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам