BG | EN

АКФ праща на Европейския съд по правата на човека отказа на КПКОНПИ да публикува решенията си относно конфискацията на незаконно придобито имущество

Илюстрация: АКФ

На 18 август т.г. Антикорупционният фонд (АКФ) изпрати жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) заради отказа на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) да разкрие решенията си за стартиране на производство за отнемане на незаконно придобито имущество.

„Изпращаме жалба до ЕСПЧ, тъй като става въпрос за грубо ограничение на правото на достъп до информация от страна на КПКОНПИ, както и за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение, каза Лора Георгиева от екипа на АКФ.. Нарушено е правото на достъп до информация от висок обществен интерес, което е нарушение както на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека, така и на чл. 39-41 от Конституцията на РБ. Нарушено и е правото на ефективни средства за защита, съгласно чл. 13 от Конвенцията, тъй като КПКОНПИ почти 2 години отказва да изпълни влязло в сила съдебно решение“, каза още Георгиева.

През ноември 2022 г. Административният съд – София град постанови, че решенията на КПКОНПИ за започване на производство по конфискация на имущество

не могат да бъдат служебна тайна

и задължи комисията да предостави пълен достъп до тях.

Решенията са важни, защото именно чрез тях може да се изясни какви проверки са извършени от държавния орган, установените въз основа на тях факти, критериите и правните изводи, довели до образуване на съдебно дело, силно засягащо имуществената сфера на гражданите.

“Осемте джуджета” отвътре: Интервю с Любена Павлова, част I

През ноември 2022 г. Административният съд – София град с детайлно аргументирано решение постанови, че решенията за започване на производство по конфискация представляват обществена информация и задължи КПКОНПИ да предостави достъп до тях в 14-дневен срок след влизането на съдебното решение в сила. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Вместо да изпълни съдебното решение

обаче, комисията подаде иск то да бъде обявено за нищожно и спря административното производство по предоставяне на търсената от АКФ информация. „Дори и при подаден иск за нищожност, КПКОНПИ няма право своеволно да реши да не изпълнява решението на съда и да не разкрива търсената обществена информация. Решението на АССГ е влязъл в сила съдебен акт, задължителен за изпълнение от всички, до които се отнася, включително от административния орган – КПКОНПИ“, коментира Лора Георгиева от правния екип на АКФ.

През март 2023 г. АССГ отхвърли иска на КПКОНПИ за обявяване на съдебното решение за нищожно. Според съда, цитираните от КПКОНПИ в исковата молба основания не представляват пороци, водещи до нищожност на съдебно решение, а твърдението на комисията, че решението е „неразбираемо“, е неоснователно.

„Съдебният състав изцяло възприема аргументите на АКФ, че съдебното решение, чиято нищожност се твърди, е

напълно разбираемо и съответно изпълнимо,

както и че не са налице никакви пороци, водещи до нищожност. Касaе се единствено за несъгласие на КПКОНПИ с влязло в сила, валидно и правилно съдебно решение. Обстоятелството, че комисията не е съгласна с решението на съда, не я освобождава от законовото задължение да го изпълни точно и в срок. Възприемането на обратното на практика би обезмислило съществуването на правовата държава и ролята на съдебната власт за нейното утвърждаване ,“ добавя Лора Георгиева.

Въпреки ясното решение на АССГ за липса на основания за нищожност на решението от ноември 2022 г., КПКОНПИ за пореден път прибягва до процедурни трикове, за да забави разкриването на информацията за решенията си за отнемане на незаконно придобито имущество. През април 2023 г. КПКОНПИ обжалва пред Върховния административен съд решението на АССГ, като по този начин ефективно забавя разкриването им с поне още една година, тъй като първото открито съдебно заседание по делото е насрочено за март 2024 г.

Така ще се окаже, че повече от 2 години след подаване на заявлението за достъп до обществена информация и повече от година и половина след влизане в сила на съдебно решение, задължаващо КПКОНПИ да я предостави, същата все още не е предоставена.

“Осемте джуджета” отвътре: Интервю с Любена Павлова, част I

„Действията на КПКОНПИ представляват

явна злоупотреба с процесуални права.

Постановени са решения, в които ясно е отсъдено, че исканата от АКФ информация е обществена по своя характер и няма законови пречки за нейното предоставяне. Налице е надделяващ обществен интерес да се разбере какво е съдържанието на решенията на КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество, какви са мотивите им, каква методология използват. Колкото повече комисията забавя предоставянето на тези решения, толкова повече се засилват съмненията, че ръководството ѝ се страхува от обществената реакция при тяхното разкриване“, заявява Бойко Станкушев, директор на АКФ.

„Изпращаме жалба до ЕСПЧ, защото са явно нарушени разпоредбите на чл. 10, чл. 13 и чл. 18 от Конвенцията“, добавя Лора Георгиева. „Става въпрос за грубо ограничение на правото на достъп до информация от страна на КПКОНПИ. Делата, водени от комисията, представляват злоупотреба с процесуални възможности, които правят неефективни средствата за защита, предвидени в националното законодателство. Съдилищата е следвало да вземат предвид тази

недобросъвестност при решаването на делата

за спиране на административното производство и за наказване на членовете на КПКОНПИ за неизпълнение на съдебно решение, а не да позволят произвола на комисията. Вместо това, АССГ и ВАС на практика позволиха предоставянето на исканата информация да бъде отложено до окончателното приключване на производството за нищожност.“

АКФ за пореден път призовава КПКОНПИ да изпълни влязлото в сила съдебно решение от ноември 2022 г., с което съдът я задължи да предостави достъп до решенията в 14-дневен срок. Призоваваме КПКОНПИ да направи решенията си за започване на производство по отнемане на незаконно придобито имущество публични, както и да работи за по-голяма прозрачност при изпълнение на възложените ѝ по закон дейности.

„Чакаме решението на ЕСПЧ, тъй като става дума за дело от ключов обществен интерес, при което залогът е да не позволим с процедурни трикове институциите да се отклонят от законовото си задължение своевременно да предоставят на обществото важна публична информация“, заявява Бойко Станкушев, директор на АКФ.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

Още от автора

Новото рибарско пристанище във Варна е блокирано заради лошо проектиране

По-малко от две години след завършването му новото рибарско пристанище "Карантината" във Варна се оказа блокирано от пясъчните наноси, които го засипват и трябва да бъде спешно удълбочено. Това показва обява, публикувана от общинското предприятие "Паркинги и синя зона", в чиито активи се намира пристанището. То беше построено с 14 млн. лв. (без ДДС), по-голямата част от които европейско финансиране.

Какво е общото между образованието и петзвездните хотели?

Това е история за един учителски форум, организиран във Варна в началото на септември тази година. Той неочаквано се оказа интересен за далеч по-широка аудитория от тази на преподавателската общност.

Протест в Петрич заради смъртта на бизнесмен

Граждани на Петрич излизат тази вечер на протест заради смъртта на 46-годишния бизнесмен Самуил Кацаров. Той почина след като няколко дни в кома след жесток побой на 23 май.

Още за новините

Кмет, уличен в конфликт на интереси, назначи зет си на работа

Действието се развива в община Борован, а кметът е Десислава Тодорова.

В Белослав се събират три пъти повече отпадъци за рециклиране отколкото във Варна

Във Варненска област един жител генерира по 512 кг боклуци годишно при средно 455 кг за страната.

Кметовете от малка община в Делиормана с редовни бонуси „за постигнати резултати“

За втори път в рамките на половин година кметицата на Венец Нехрибан Ахмедова и селските кметове в малката шуменска община получават допълнителни възнаграждения „за постигнати резултати“. В какво се изразяват „постигнатите резултати“, така и не става ясно от официалните документи, но всички са наградени с едни и същи бонуси - 50 % от основната им заплата. Премии са дадени и на заместник-кметовете на общината, също в размер на 50 % от заплатата.